NYHET | 9 nov 2017

Det svenska medielandskapet: en klassiker i ny tappning

”En klassiker och ett standardverk för alla som vill få en överblick över medielandskapet” – så beskrivs den nya boken Det svenska medielandskapet som lanseras efter årsskiftet. Boken utkommer i sin tolfte upplaga och har under olika titlar, senast Massmedier, följt mediernas villkor sedan 1970-talet. Två av de tre författarna kommer från Nordicom. 

Efter årsskiftet kommer boken Det svenska medielandskapet (tidigare Massmedier) ut i ny upplaga. 2018 års utgåva blir den tolfte i ordningen och har undertiteln "traditionella och sociala medier i samspel och konkurrens".

Ingela Wadbring, professor i medieutveckling och föreståndare på Nordicom är en av bokens tre författare. Ingela Wadbring ar varit en av medförfattarna sedan 2008 och beskriver att en av de största skillnaderna från tidigare upplagor är att sociala medier nu omfattas på samma sätt som traditionella.

  –  Även om vi i tidigare upplagor diskuterat digitaliseringen, så har sociala medier varit styvmoderligt behandlade. Även om vi har nyhetsmedier i fokus, så sprids traditionella mediers nyheter i stor utsträckning i sociala medier, och de får därför en allt större betydelse, inte minst bland unga. Dessutom är frågor om filterbubblor, algoritmer och falska nyheter sådant som i huvudsak diskuteras i relation till just sociala medier – och nog så viktiga frågor i en bok om det svenska medielandskapet. 

Skildrar mediernas utveckling och villkor
Dagstidningar, radio, tv och sociala medier är viktiga beståndsdelar i samhället. För att kunna bedöma innehållet som förmedlas i olika kanaler är det viktigt att känna till villkoren för mediernas verksamhet.

Boken utgår från såväl historiska som nutida villkor för medierna och syftar till att skildra mediernas utveckling för undervisning på olika nivåer. 

En lång historia
Det svenska medielandskapet utkom för första gången 1970, då under titeln Press radio tv. I takt med medielandskapets förändrade förutsättningar har bokens titel förändrats och under de senaste åren har den hetat Massmedier, med olika underrubriker. Lennart Weibull, idag professor emeritus i massmedieforskning, var tillsammans med professor Stig Hadenius författare till allra första upplagan 1970:

 –  Bokens syfte har varit detsamma ända sedan starten: att beskriva villkoren för medierna. Arbetet med boken har däremot förändrats radikalt. 1970 fanns ingen forskning om medier, så det var svårt att finna uppgifter till boken. Idag är situationen en helt annan, med ett överflöd av forskning, rapporter, och data om medier att navigera i!

Boken ges ut av Liber och förväntas utkomma under vecka 2, 2018 men redan nu går den att förbeställa här. Ett smakprov av boken, som inkluderar förord och innehållsförteckning, finnas att ta del av här.

”Är det möjligt att skriva en rättvisande bok om det svenska medielandskapet? Det är inte bara möjligt utan helt nödvändigt”. – ur bokens förord.

 


Boken är skriven av Lennart Weibull, Ingela Wadbring och Jonas Ohlsson. Ingela och Jonas är verksamma vid Nordicom, Ingela som föreståndare och Jonas som forskare. Lennart Weibull är är professor emeritus i massmedieforskning och seniorforskare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. 

 


 

---

MIA JONSSON LINDELL