NYHET | 2 jun 2014

Det norska avisåret 2013

År 2013 blev ett dåligt år för norska tidningar. Upplagan minskade kraftigt och annonsintäkterna på papper föll ännu mer. Detta visar Sigurd Høst i sin årliga rapport om det norska tidningsåret.

Den samlade tidningsupplagan var förra året drygt 2,2 miljoner exemplar, en nedgång på nästan 8 procent sedan 2012. Hälften kan tillskrivas nedläggningen av Aftenposten Aften, men även om Aften räknas bort är detta det största tappet någonsin. Mest förlorade de två lösnummerförsålda tidningarna VG och Dagbladet.

Antalet tidningar ökade
Norge har störst antal tidningar i Norden och även om upplagan minskat så står sig antalet tidningar.  I slutet av 2013 utkom 229 tidningar med minst en utgåva per vecka, vilket är två fler än året innan.

Fler publicerar video på webben
I början av 2014 hade ett flertal tidningar videomaterial på sina webbsidor, och 70 tidningar lade ut egna videofilmer minst en gång i veckan. Året dessförinnan var det bara 45 tidningar som publicerade videomaterial lika ofta.

Olika strategier för digital betalning
Med minskande upplagor och annonsintäkter, blir det allt vanligare med någon form av brukarbetalning för webb och e-tidningar. Vilken väg man ska gå för att få betalt för sitt digitala material är en stor och aktuell fråga i den nordiska tidningsbranschen.

Nytt för årets avisrapport är en genomgång av olika modeller som de norska tidningarna valt. Det vanligaste upplägget, som hälften av de norska tidningarna erbjuder, är separata pappers- respektive digital-prenumerationer, med digital rabatt för pappersprenumeranter. Näst vanligast, 33 tidningar, är att erbjuda båda typerna av prenumerationer, men med samma digitala pris för alla. 19 tidningar har valt att lägga alla kanaler i ett enda prenumerationspaket, till ett pris, och där läsarna köper allt eller inget.

Ladda ned rapporten här.

 

Om rapporten: ”Avisåret 2013” är den 19e rapporten i ordningen. Rapportens författare Sigurd Høst är tidningsforskare som är knuten till Avdeling for Mediefag vid Høskulen i Volda. Rapporten bidrar med norska tal till Nordicoms jämförande nordiska mediestatistik.

 

---

EVA HARRIE