Den svenska medieekonomin 2016

NYHET | 4 december 2017

Svensk reklammarknad växer, men tillväxten hamnar främst hos Google och Facebook. Radion gör rekordresultat, medan konkurrensen i tv-branschen tilltar och dagspressen fortsätter att tappa intäkter. Det är några resultat från 2016 års rapport om svensk medieekonomi.

Myndigheten för press, radio och tv har, i samverkan med Nordicom, publicerat sin årliga rapport om ekonomin på de nationella mediemarknaderna 2016.

Den analyserar utvecklingen för dagspress, tv och radio och undersöker omsättning och lönsamhet för både branscher och enskilda företag.

Stark konjunktur ger fart åt reklamförsäljningen
Sett till det övergripande konjunkturläget var 2016 ett gynnsamt år för medieföretagande i Sverige. På den för medieföretagen viktiga annonsmarknaden ökade investeringarna med över sex procent.

Tillväxten hamnade dock uteslutande hos utländska teknikföretag som Google och Facebook. Under 2016 uppgick reklaminvesteringarna i globala reklamplattformar till nästan tio miljarder kronor, vilket motsvarade 63 procent av den digitala annonseringen i Sverige.

Tv och radio på plus
För tv-branschen hårdnar konkurrensen från globala streamingtjänster. Under 2016 minskade dessutom reklamförsäljningen i traditionell tv med en procent. Detta till trots går tv-branschen fortfarande med vinst. Såväl TV4 som MTG:s tv-verksamhet är bland de mer lönsamma rörelserna på den svenska mediemarknaden.

Radiobranschen gjorde under 2016 rekordresultat med en reklamökning på 11 procent. Bauer Media, Sveriges största kommersiella radioföretag, redovisade den högsta omsättningen någonsin för en privatägt svensk radioaktör på 595 miljoner kronor.

Vinster och förluster på dagspressmarknaden
Dagspressen är den sektor som drabbats hårdast av den digitala konkurrensen på mediemarknaden. Under 2016 begränsades nedgången i branschintäkterna till strax under en procent, men sett under en tioårsperiod har dagspressen förlorat omkring en fjärdedel av sina intäkter.

Men det finns fortfarande tidningsföretag som tjänar mycket pengar. Av landets tio största tidningskoncerner gick sex med vinst och fyra med förlust under 2016.

Spotify går om Bonnier
Bonnier, det snart 180 år gamla familjeföretaget, tappade under 2016 toppositionen på listan över de största svenskkontrollerade medieföretagen.

Ny etta är musiktjänstföretaget Spotify, med en samlad omsättning på nästan 28 miljarder svenska kronor, motsvarande en tillväxt på över 50 procent på bara ett år. För Bonnier AB stannade omsättningen på strax under 26 miljarder.

Läs mer och ladda ner rapporten

 

Om rapporten: Medieekonomi 2017 är skriven av fil. dr Jonas Ohlsson på Nordicom och ingår i rapportserien Medieutveckling som ges ut av Myndigheten för press, radio och tv. Datagrundlaget baserar sig främst på svenska mediers bokslut för verksamhetsåret 2016. Rapporten utkommer årligen.

 

---

EVA HARRIE

NYHET