De 25 största mediebolagen på den nordiska marknaden 2015

| 2 december 2016

Fem mediebolag, samtliga nordiska, nådde 2015 en omsättning över en miljard euro på de nordiska marknaderna. Överlägset störst är svenska Bonnier, följt av norska Schibsted och svenska Stenbeck-sfären (MTG/Viasat).

Bonnier intar även tätplatsen vad gäller företagens totala intäkter, men här har den svenskägda musik-tjänsten Spotify intagit andraplatsen, efter att nära nog fördubblat sin omsättning på ett år. (Se graf, PDF)

För många av mediebolagen på Nordicoms topp-25-lista minskade omsättningen under 2015 eller låg på ungefär samma nivå jämfört med 2014. I första hand har de bolag som har en stor del av sin verksamhet inom dagspress gått tillbaka. Det danska telekombolaget TDC har ökat sin medieomsättning kraftigt efter köpet av norska kabel-tv-bolaget Get.

Störst vinstmarginaler (bruttomarginal) visar två distributionsbolag, Com Hem med 29 % och Teracom med 15 %. ComHem hade därmed högst lönsamhet av alla medieföretag i Norden.

De 25 största medieföretagen efter nordisk omsättning 2015 (miljoner Euro)

Not: Företagen är rankade efter nordisk omsättning i mörkblått. Omsättning utanför Norden är markerad i ljusblått.
Källa: Nordicom([baserad på företagens årsrapporter och webbsidor).
Tabell inklusive nordisk omsättning, företagsomsättning, resultat och vinstmarginaler (excel)

Spotify – stort, globalt och olönsamt
De fyra största bolagen på de nordiska marknaderna – Bonnier, MTG med sina systerbolag inom Stenbecksfären, Schibsted Media Group och Egmont – är visserligen alla verksamma även utanför Norden men 70 % eller mer av deras intäkter genereras i de nordiska länderna. Finska Sanoma, som är i samma storlek som Schibsted, hämtar 61 % av sina intäkter utanför Norden och  resten nästan helt från hemmamarknaden.

Den svenska musiktjänsten Spotify är typisk för de nya helt digitala företagen med världen som sin marknad, endast 15 % av intäkterna genereras i Norden. För övrigt stod Spotify för det enskilt sämsta resultatet bland företagen på listan, med en bruttomarginal på -9 % jämfört med -15 % föregående år.

Programbolag, tv-distribution och print
De nordiska tv-bolagen återfinns alla på listan, antingen som dotterbolag till de stora koncernerna (Bonniers TV4 i Sverige och MTV i Finland, Sanomas Nelonen i Finland, Stenbecksfärens kanaler i Norden och Egmonts TV2 i Norge) eller i egen regi som Discovery Networks Nordic med tv-kanaler i alla nordiska länder utom Island, samt TV2 Danmark (delvis public service) som ägs av danska staten. Även de nordiska public service-bolagen finns med, med undantag för isländska RÚV.

Fyra distributionsbolag finns också bland de 25 största. Här återfinns kabel-, satellit-, bredbands- och marknätsoperatörer. Norska Telenor som distribuerar tv i hela Norden (Canal Digital) och danska TDC är båda delar av stora telekomkoncerner, men rankas här efter sin tv-relaterade verksamhet. Com Hem är aktivt i Sverige, medan Teracom (svenska staten) äger och driver marknäten i Sverige och Danmark. Teracoms betal-tv-bolag Boxer förvärvades 2016 av Com Hem. Härutöver är också MTG en betydande aktör inom nordisk tv-distribution.

En annan grupp är en rad bolag med kärnverksamhet i tryckta medier. Störst är danska Aller, därefter följer Amedia, JP/Politikens Hus, Stampen, Otava, Alma Media, de Persgroep med Berlingske Media, Gyldendal (Norge) och Jysk Fynske Medier.

Nordiskt ägande med några undantag
Den nordiska mediemarknaden är huvudsakligen nordisk också till ägarbilden. Bara fyra av de 25 största företagen har huvudägare utanför Norden.

Det gäller distributionsbolagen Com Hem och TDC television (som inkluderar Danmarks största distributör YouSee) som ägs av utländska riskkapitalbolag. Det tredje är Discovery Nordic som ingår i amerikanska Discovery Communications och det sista är den danska tidningskoncernen Berlingske Media, vilket i början av 2015 såldes av engelska Mecom till den belgiska mediekoncernen de Persgroep.

 

Ladda ner Nordicoms tabeller (Excel):

 

AV: STAFFAN SUNDIN