Danskernes medieforbrug ændrer sig fortsat

NYHET | 15 juni 2017

Brugen af traditionelle medier som tv, radio og aviser går stadig tilbage, og medieforbruget bliver mere og mere baseret på digitale og mobile platforme. Samtidig udvikler brugen af medier og platforme sig forskelligt fordelt på alder. Det fremgår af en ny rapport, som den danske Slots- og Kulturstyrelse udgiver i dag.

Danskernes mediebrug er under konstant forandring i disse år, og nye medieplatforme ændrer på, hvordan de bruger medierne. Samtidig har særligt yngre mediebrugere i stigende grad taget digitale tjenester til sig.

Det fremgår af rapporten ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2017”, som Slots- og Kulturstyrelsen offentliggør i dag.

I 2016 tændte danskerne for tv’et og så med i 43 minutter mindre end i 2010. Rapporten viser desuden, at medieforbruget bliver mere og mere digitalt og stadigt oftere foregår ved brug af eksempelvis mobiltelefoner og tablets.

I dag bruger 85 procent af danskerne internettet hver dag, og 65 procent af besøgene på de målte internetsider sker nu via mobiltelefoner eller tablets. Også brugen af såkaldte streaming-tjenester er blevet udbredt, og i dag har omkring halvdelen af de danske internetbrugere streamet tv og video on demand.

Alder betyder mere – og mindre
Rapporten viser, at forskellene på tværs af mediebrugernes alder bliver større, når det gælder brugen af de traditionelle medier – og særligt for trykte dagblade og tv.

For eksempel så de 12-18-årige kun tv i 49 minutter om dagen i 2016, hvilket er et fald på 87 minutter siden 2010. For de 55-70-årige var faldet derimod kun på 2 minutter i samme periode, så de ældre i 2016 så tv i 231 minutter dagligt.

Fælles for alle aldersgrupper er dog, at nye medier som sociale medier, online nyheds-sider og streaming-tjenester vinder frem og bliver benyttet i stadigt højere grad.

Fakta om rapporterne:
”Rapportering om Mediernes Udvikling i Danmark” er også blevet udgivet tidligere år, mens den nye specialrapport ”Danskernes brug af adblockere” udkommer for første gang. Specialrapporten undersøger danskernes brug af adblockere, der forhindrer annoncer og reklamer i at dukke op på internettet.

”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2017”

  • I 2016 så danskerne i gennemsnit traditionelt fjernsyn i 2 timer og 38 minutter dagligt. Det er et fald på 14 minutter i forhold til 2015 og 43 minutter i forhold til 2010. Det gennemsnitlige daglige tidsforbrug på traditionelt tv går særligt tilbage for de unge. Fra 2015 til 2016 er tilbagegangen knapt en ½ time for de 19-34-årige.
  • Radiolytningen er faldet fra 2 timer og 1 minut i 2015 til 1 time og 56 minutter i 2016. De fleste kanaler er imidlertid steget i reel lyttetid, så faldet skyldes enkelte, men udslagsgivende kanaler.
  • Halvdelen af de danske internetbrugere (49 procent) har i 2016 streamet tv. Det gælder 61 procent af de 16-24-årige og 19 procent af de 75-89-årige.
  • Annonceomsætningen på internettet målrettet danske mediebrugere udgjorde i 2016 for første gang over halvdelen af den samlede annonceomsætning i Danmark (i alt 50,2 procent).
  • Den udenlandske andel af annonceomsætningen på internettet fortsætter også med at stige og udgjorde i 2016 56,5 procent mod 55,2 procent i 2015.

”Danskernes brug af adblockere”

  • Andelen af danske internetbrugere, der i 2016 bruger såkaldte adblockere, er 33 procent på computer, 15 procent via smartphone og 12 procent på tablet.
  • Især den ældre del af befolkningen gør ikke brug af adblockere.

Læs Rapportering om Mediernes Udvikling i Danmark 2017

Læs Specialrapporten Danskernes brug af adblockere
 

Rapporterne er en del af Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”, der løbende offentliggør faktuel viden om danskernes mediebrug, mediernes indhold og mediebranchens udvikling og vilkår.

---

MOGENS VESTERGAARD KJELDSEN

 

NYHET