Danskernes mediebrug bliver stadigt mere digitalt

NYHET | 26 juni 2018

Bild från SLKS webb om medieutveckling
Bild: Slots- og Kulturstyrelsen.

Danskernes mediebrug sker i stadigt højere grad på digitale platforme. Streaming går frem, mens flow-tv og traditionel radiolytning går tilbage – og der er en kæmpe generationskløft mellem unge og ældre. Det viser Slots- og Kulturstyrelsens Mediernes udvikling i Danmark 2018.

Danskernes mediebrug er under forandring og bliver stadigt mere digital og mobil. Det konkluderer Slots- og Kulturstyrelsen i den femte udgave af den årlige rapport om mediernes udvikling i Danmark.

Rapporten viser blandt andet, at der fortsat bliver set mindre flow-tv og lyttet mindre på radio, mens flere og flere danskere – særligt de unge målgrupper – streamer via internettet, flere lytter til podcasts, og nyhederne oftere bliver læst på nettet.

I forhold til de mere traditionelle medier som tv, radio og printavis er forskellen på de yngres og ældres mediebrug på en række områder blevet større.

Flere udpluk fra rapporteringen:

• I 2017 så danskerne i gennemsnit traditionelt fjernsyn i 2 timer og 30 minutter dagligt. Forskellene mellem de yngre og de ældres tv-forbrug er fortsat markant. Eksempelvis så de 12 til 18-årige tv i 46 minutter om dagen, mens de 71-årige og derover så tv i 284 minutter.

• Radiolytningen er faldet fra 1 time og 56 minutter dagligt i 2016 til 1 time og 51 minutter i 2017. I modsætning til 2016, hvor kun lyttetiden til et mindre antal kanaler faldt, er faldet i lyttetiden i 2017 fordelt over størstedelen af kanalerne.

• Over halvdelen af danskerne (54 procent) har i 2017 streamet audiovisuelt indhold mindst én gang om ugen. Forskellen mellem de yngre og de ældre er imidlertid fortsat stor.

• Smartphonen er det mest benyttede apparat, når danskerne skal på internettet både generelt og uden for hjemmet. I 2017 benyttede 83 procent af danskerne smartphone til at gå på internettet, hvilket er mere end dobbelt så mange som i 2011. I 2017 bruger markant flere ældre nu også smartphonen til dette formål.

Læs Mediernes Udvikling i Danmark 2018

Læs kapitlet Overblik og perspektivering, der opsummerer udviklingen i og på tværs af de forskellige medieplatforme.

 

Mere information: Rapporteringen om mediernes udvikling i Danmark 2018 er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen under rådgivning fra et eksternt redaktionspanel bestående af syv mediefaglige forskere og brancherepræsentanter.

Rapporteringen gennemfører analyser vedrørende de tre hovedtemaer mediebrug, medie-indhold og mediebranche. Gennemførte analyser og undersøgelser formidles dels i en hovedrapportering hvert år før sommerferien, dels i løbende rapporter og konferencer med centrale temaer og resultater. Læs mere om rapporteringen.

 


Slots- og Kulturstyrelsen er en del av Nordicoms statistiske netværk og bidrager til danske data til Nordicoms nordiske mediestatistik.


 

---

EVA HARRIE

NYHET