Danskernes forbrug på medier ændrer sig fortsat

NYHET | 31 januari 2018

Ny analyse fra Slots- og Kulturstyrelsen viser, at danske husstande i 2016 brugte langt flere penge på medier, der ses og lyttes til. Til gengæld er forbruget på aviser, magasiner og bøger næsten halveret på ti år.

Ifølge rapporten ”Forbrug og Priser” fra Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark” er det samlede årlige forbrug på de læste medier siden 2006 faldet fra 4.147 kroner til 2.279 kroner i 2016 per husstand målt i faste priser. Samtidig viser tallene, at danskerne i høj grad prioriterer at fastholde forbruget på medier, der ses og lyttes til som for eksempel tv og streaming-tjenester.

Husstandenes årliga forbrug (kroner)


Kilde: Danmarks Statistik - Forbrugsundersøgelsen (rapporten "Forbrug og priser")

Det bemærkes, at tallene er opgjort på basis af en ny opgørelsesmåde fra Danmarks Statistik, der tegner et andet billede af udviklingen i det samlede medieforbrug (korrigeret for inflation) end tidligere. Det er ifølge rapporten især salget af aviser og magasiner i løssalg, der falder, men også salget af bøger går tilbage.

Tallene viser, at det årlige forbrug på aviser købt i løssalg er faldet fra 326 kroner i 2006 til 96 kroner i 2016 per husstand. I samme periode har abonnementssalget udviklet sig mere stabilt med et fald fra 1.247 kroner i 2006 til 917 kroner i 2016.

Magasiner i løssalg i landets kiosker og supermarkeder er ifølge rapporten gået betydeligt tilbage og er reduceret med en tredjedel fra 990 kroner i 2006 til 312 kroner i 2016. I samme periode er forbruget på abonnementer på magasiner steget fra 110 kroner til 134 kroner per husstand.

For fag- og skønlitteratur viser analysen, at forbruget per husstand er gået tilbage fra 1.570 kroner i 2006 til 820 kroner i 2016.

Selskaberne samler digitale tjenester
Der er ifølge rapporten en tendens på det danske tele- og tv- marked til, at selskaberne lancerer forskellige former for kombinerede tele- og medieproduktpakker.

I dag giver et mobilabonnement således ikke bare adgang til telefoni og datapakker. Abonnementerne giver ofte også adgang til en række digitale medietjenester som for eksempel TV 2 Play, Zetland, HBO, Pling og Wype.

Styrelsens analyse har kortlagt billedet, som det ser ud i dag, for i alt 15 danske udbydere af telefoni og tv. Analysen viser, at enkelte tele- og tv-udbydere har helt op til ni interne eller eksterne medietjenester inkluderet i deres samlede tele- og tv-pakker.

Øvrige konklusioner fra rapporten

  • Det årlige forbrug på medierelaterede forbrugsposter var i 2016 på 19.626 kroner ud af et samlet gennemsnitligt forbrug i de danske husstande på 299.582 kroner. Det er på niveau med 1994 men dog væsentlig lavere end forbruget i tiden op til finanskrisen.
  • Der er sket store forskydninger i, hvordan de danske husstande disponerer de 19.626 kroner særligt i perioden efter finanskrisen. For eksempel er tidligere store forbrugsposter som CD’er, DVD’er og fastnettelefoni stort set udgået af husstandenes forbrug i 2016.
  • Danske husstande bruger markant flere penge hos tele- og tv-selskaberne i dag end i 1994. I 1994 brugte de 5.649 kroner om året. Det tal er i 2016 steget til 9.393 kroner.
     

Læs mere i analysen ”Forbrug og priser”
Download analysen som PDF

Om analysen: Analysen indgår som en del af  Slots- og Kulturstyrelsens Rapportering om mediernes udvikling i Danmark. Den er primært baseret på Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelse og EU‐ harmoniserede prisindekser samt Slots‐ og Kulturstyrelsens data om konvergens i mediebranchen.

---

MOGENS KJELDSEN

 


Hushållens medieutgifter i Sverige: I december 2017 publicerade IRM (Institutet för reklam och mediestatistik) en studie som visar en kraftig ökning av de svenska hushållens medieutgifter under de tre senaste åren. Mobil- och internetabonnemang, som är de två största utgiftsposterna, tar tillsammans 40 procent av hushållens medieutgiftsbudget. Snabbast växer utgifterna för digitala tjänster i form av film, tv och musik samt digitala prenumerationer för nyheter och böcker. IRM:s rapport är enbart till försäljning, men kort information och ett pressmeddelande finns här. (EH)

NYHET