Danskernes brug af sociale medier i 2018

NYHET | 3 december 2018

Andelen af danskere, der bruger sociale medier, er øget svagt fra 2017 til 2018. Brugertilgangen har været størst i de ældre aldersgrupper, mens udviklingen blandt de unge har stagneret eller faldet en smule, dog fra et meget højt niveau.

En ny analyse fra Slots- og Kulturstyrelsen sætter fokus på udviklingen af danskernes brug af sociale medier i 2018.

Analysen viser, at andelen af de ældre aldersgrupper, som bruger sociale medier, er blevet større. Fra 2017 til 2018 er de 65-74-årige og 75-89-årige, der bruger sociale medier, steget med henholdsvis 19 pct. og 22 pct.

Andelen af de 16-24-årige og 25-34-årige internetbrugere i Danmark, der har brugt sociale medier (fx oprettet en profil eller sendt beskeder via sociale medier), har derimod stagneret eller faldet en smule.

Andel internetbrugere 16-89 år (pct.), der har brugt sociale medier (oprettet en profil, sendt beskeder, uploadet billeder osv.)

Graf Danskernes brug af sociale medier 2018

Sociale medier i undersøgelsen: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat, Linkedin og WhatsApp.  | Kilde: Brug af sociale medier i 2018

Analysen viser også at andelen af unge på Facebook er ikke steget, mens øvrige større sociale medier som Instagram og Snapchat enten opretholder niveauet i de yngre aldersgrupper eller fortsat oplever fremgang.

Facebook er dog fortsat det dominerende og mest anvendte sociale medie blandt danske internetbrugere, og over halvdelen (53 pct.) bruger Facebook dagligt. For samtlige øvrige sociale medier, der indgår i undersøgelsen, er det under en femtedel af internetbrugerne, der bruger medierne dagligt.

Læs mere i Slots- og Kulturstyrelsens KORT NYT: Sociale medier 2018

Undersøgelse om brugen af sociale medier er en del af Rapportering om mediernes udvikling i Danmark

 

Om undersøgelsen: Undersøgelsens spørgsmål er udarbejdet i samarbejde mellem Danmarks Statistik og Slots- og Kulturstyrelsens Rapportering om mediernes udvikling i Danmark. Resultaterne er baseret på 5.850 besvarelser fra telefoninterviews eller webskemaer og er indsamlet fra marts til maj 2018 blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning fra 16-89 år.

 

 


Her finder du flere statistikker om danskernes brug af medier:
Danmarks Statistik har lavet en liste over undersøgelser og statistikker om danskernes mediebrug – både for hele befolkningen og med fokus på børn og unges medieforbrug.


 

---

EVA HARRIE

NYHET