Danskerne er på færre sociale medier

NYHET | 15 november 2017

Det ser ikke længere ud til, at danskerne har behov for at være aktive på stadigt flere sociale medier. Tværtimod er et stigende antal danske brugere af sociale medier kun til stede på ét.

Udbuddet af sociale medier er de seneste år blevet stadigt større, og i takt med det, har brugerne også fået profiler på flere og flere sociale medier.

En ny analyse fra Danmarks Slots- og Kulturstyrelse viser imidlertid, at den tendens kan være vendt.

Analysen viser, at i sammenligning med 2016 er der i 2017 flere brugere af sociale medier, der kun er aktive på ét enkelt af de sociale medier, der indgår i undersøgelsen. Tilsvarende er andelen af brugere, der er aktive på to eller over tre sociale medier, faldet fra 2016 til 2017.

Figur: Andel brugere af sociale medier 16-89 år (pct.), der mindst én gang om ugen anvender ét eller flere forskellige sociale medier


Kilde: Brug af sociale medier i 2017

Brugerne søger mod Facebook
Fuldmægtig Kasper Dalby fra Slots- og Kulturstyrelsen siger: ”Det er forholdsvist entydigt, hvor de brugere, der kun bruger ét socialt medie, søger hen. Godt ni ud af 10 brugere i denne gruppe er nemlig Facebook-brugere. Det er interessant, fordi det sker i takt med, at Facebook udvider sit univers af tjenester mere og mere, så mediet i stadigt højere grad bevæger sig ind på områder, som andre sociale medier og tjenester er dedikeret til at dække.”

Analysen viser også, at andelen af Facebooks brugere, der kun bruger Facebook og ikke andre sociale medier, er steget fra 28 procent i 2016 til 38 procent i 2017.
 

Læs mere om brugen af sociale medier i Slots- og Kulturstyrelsens ”KORT NYT: Sociale medier 2017”
Undersøgelse om brugen af sociale medier i Danmark er en del af ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”
 

Om undersøgelsen: Undersøgelsens spørgsmål er udarbejdet i samarbejde mellem Danmarks Statistik og Slots- og Kulturstyrelsens ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”. Resultaterne er baseret på 5.699 besvarelser fra telefoninterviews eller webskemaer og er indsamlet fra marts til maj 2017 blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning fra 16-89 år. 

 

---

MOGENS VESTERGAARD KJELDSEN

 

NYHET