Unge mennesker på metrostationen med mobiltelefoner

Danskerne bruger mere tid på digitale medier i 2020

NYHET | 5 oktober 2021

Denne nyhed er skrevet på dansk.

Samtidig med, at danskernes digitale medieforbrug stiger, tager Google, Facebook og LinkedIn en stadig større andel af annonceomsætningen. Disse og flere andre emner bliver behandlet i Kulturministeriets årlige medierapportering.

 

Forbruget flytter sig til digitale medier

Mens tidsforbruget på traditionelle medier som flow-tv og radio går tilbage, stiger danskernes forbrug på digitale medier som streaming af tv-indhold, brug af mobil og brug af internettet via en computer.

I rapporten forklares det,  at "[d]en nedadgående udvikling for de traditionelle medier er således ikke et udtryk for, at danskerne stopper med at benytte sig af disse mediers indhold, eller at de bruger mindre tid på medier. Der er derimod i højere grad tale om, at forbruget flytter sig over på de digitale platforme.”

 

Tre techgiganter tager 42% af annonceindtægterne

Rapporten viser, at Google, Facebook og LinkedIn tager endnu en større del af den samlede annonceomsætning i Danmark. I 2020 var det hele 42 %, hvilket er en stigning siden 2019, hvor de stod for 38 % af annonceomsætningen.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger i en presseudmelding:

“Milliarder af kroner i annonceomsætning, som før gik til danske medievirksomheder, og hvoraf en stor del blev brugt på at lave journalistik, går nu til techvirksomheder i udlandet. Derfor har vi i de kommende medieforhandlinger en opgave med at styrke vores regionale medier, som jo er presset af tabte annonceindtægter. Og så er der her en udfordring på den længere bane med at få techvirksomhederne til at bidrage mere til fællesskabet.”

 

Nogle konklusioner fra rapporten

 

Radio og podcast

  • Daglige lyttetid er faldende. Fra 2019 til 2020 er den daglige lyttetid faldet med 2 minutter fra 104 minutter til 102 minutter.
  • Størstedelen af de unge lytter til podcast. I 2020 lytter 77 % af de 12-18-årige og 79 % af de 19-34-årige til podcast.

 

Skrevne nyhedsmedier

  • I 2020 er der 21 % af de 12-18-årige, der ugentligt læser et trykt dagblad. I 2010 var det 74 %.
  • I 2020 læser 79 % af de 71-årige og derover ugentligt et trykt dagblad mod 90 % i 2010.

 

Internetbrug og sociale medier

  • 68 % af befolkningen brugte i 2020 sociale medier en eller flere gange dagligt, 12 % brugte dem en eller flere gange om ugen.
  • 49 % brugte internettet en eller flere gange dagligt til at læse nyheder/artikler, mens yderligere 25 % gjorde det en eller flere gange ugentligt.
  • Næsten samme andele læste opslag fra nyhedsmedier på de sociale medier: 46 % læste en eller flere gang om dagen og 24 % en eller flere gange om ugen.

 

 

Læs mere om den danske medieudvikling i årets rapport:

 

 

Om rapporten

2021 er ottende udgave af ”Rapportering om mediernes udvikling i Danmark”. Med rapporteringen i 2014 blev der lagt et fundament og etableret en basisstruktur med en omfattende mængde data for medieforbruget og mediebranchen i Danmark. Denne basis er der blevet arbejdet videre med og udviklet på siden.

Rapporteringen gennemfører analyser vedrørende de tre hovedtemaer mediebrug, medieindhold og mediebranche. Gennemførte analyser og undersøgelser formidles dels i en hovedrapportering hvert år i sommerperioden, dels i løbende rapporter og konferencer med centrale temaer og resultater.

Kulturministeriets rapportering om mediernes udvikling i Danmark er en del av Nordicoms statistiske netværk og bidrager til danske data til Nordicoms nordiske mediestatistik.

 

---

CECILIE RAVIK

 

NYHET