NYHET | 26 jan 2017

Danske mediers dækning af Rusland er negativ og kritisk

Rapporten »Danske mediers dækning af Rusland« konkluderer, at mediebrugere efterlades med et underskud af viden, der betyder, at danskerne har vanskeligt ved at kunne forstå det nutidige Rusland.

Rusland og præsident Putin er topprioriterede emner i danske nyhedsmedier. Både i forhold til krigene i Mellemøsten, Ukraine og spion- og hybridkrigen med USA, men også i rollen som en nærmest naturgiven modstander til NATO, EU og Danmark.

På trods af en omfattende daglig dækning konkluderer rapporten, at mediebrugerne efterlades med et underskud af viden, der betyder, at danskerne har vanskeligt ved at kunne forstå det nutidige Rusland.

Rapporten er forløberen for et større projekt, hvor Nordisk Journalistcenter i 2017 undersøger nyhedsdækningen af Rusland i nordiske medier – og Norden i russiske medier.

Fokus på Putin

Rapporten peger på, at medierne i stort omfang fokuserer på væbnet konflikt, cyberkrig, magt, udenrigspolitik, energi og doping. Medierne personificerer ofte Rusland og dets handlinger med Vladimir Putin, der udøver autoritær magt fra Kreml.

Nyhedsmedierne afdækker nærmest slet ikke det univers af magt, interesser og initiativer, der udspiller sig mellem eliten i Moskva og de mange borgere rundt i Rusland. Landets autokratiske præsident agerer nærmest som i et vakuum.

Kun i begrænset omfang dækker medierne de forskellige storbyer, samfund og virksomheder, der udgør hele Rusland.  Eksempelvis får man gennem medierne at vide, at Vladimir Putin er meget populær i Rusland, men – bortset fra en nationalistisk genrejsning – får man ikke meget at vide om hvorfor.

Ruslands-dækningen er ikke sort/hvid

Bortset fra den indledende pointe er konklusionen på rapportens mange kvantitative og kvalitative undersøgelser, at der er meget få entydige pointer. Det hele er komplekst med mange facetter. Nok er dækningen generel kritisk og negativ, og man fornemmer en mistro til russernes og især præsidentens handlinger og motiver, men der er også gode eksempler på det modsatte.

Rapportens konklusioner er blevet forelagt mediehusenes korrespondenter i Rusland og redaktører i Danmark, som nuanceret tilbageviser dem. På den baggrund gives et bud på, hvordan journalister og forskere kan se så forskelligt på den samme mediedækning. En forskel, der er bestemt af, hvorfra man observerer, hvordan man ser.

Rapporten er udarbejdet af lektor Lars Kabel, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole for NJC.

Rapporten kan hentes som PDF på NJC's hjemmeside

Download rapporten direkte (PDF)

OM RAPPORTEN: Forskerne har undersøgt de store danske nyhedsmediers dækning af Rusland i 2015 og 2016 på vegne af Nordisk Journalistcenter (NJC). Undersøgelsen indgår i NJC’s nordvestrussiske arbejde. Rapporten analyserer og diskuterer de dominerende danske dagblades og online-avisers Ruslands-dækning i 2015 og frem til og med september 2016, både kvantitativt og kvalitativt. Observationerne og konklusionerne i rapporten bygger hovedsageligt på kritisk tekstlæsning af et meget stort antal medietekster, hvorved mønstre og vinkler identificeres, på framing-analyse og en kvantitativ undersøgelse af metoder, emner og domesticeringen i Ruslandsstoffet.

AF: Mogens V. Kjeldsen