Danskarnas medievanor – före och under pandemin

NYHET | 7 juli 2020

Strömmade tjänster, poddar och nyheter på nätet fortsätter öka, visar Slots- og Kulturstyrelsens nya rapport om medieutvecklingen. Årets rapport innehåller dessutom en analys av Covid-19-pandemins effekter på den danska mediemarknaden.

Årets upplaga av Slots- og Kulturstyrelsens medierapport visar att danskarnas mediekonsumtion blir alltmer digital, samtidigt som tryckta tidningar, linjär tv och radiolyssnande minskar.

Digitala medier vinner terräng
Här är några slutsatser om danskarnas mediekonsumtion och utvecklingen på mediemarknaden under 2019.

  • Tittandet på strömmade tjänster ökar medan traditionell tv minskar. Men fortfarande är det fler danskar (75%) som tittar på traditionell tv varje vecka än på strömmade tjänster (60%).
  • Fler yngre än äldre tittar på strömmat innehåll. Ålder har även betydelse för vilken typ av innehåll man strömmar. De som är under 55 år tittar mest på fiktion (tv-serier/program), medan personer från 55 år och uppåt främst strömmar nyheter.
  • Radiolyssnandet minskar. Under 2019 var den dagliga lyssnartiden 104 minuter, minus tre minuter jämfört med året innan, vilket är den lägsta nivån någonsin. Samtidigt går det framåt för poddarna. Under 2019 lyssnade 54 procent av danskarna  på podcast, en ökning från 49 procent 2018.
  • Det är fler som tar del av nyheter på nätet än läser en tryckt tidning. Under en vanlig vecka 2019 hade danska nyhetssajter 3,5 miljoner användare, jämfört med en veckoräckvidd på drygt 2,5 miljoner för tryckta tidningar. Majoriteten av nyhetssajterna som ingick i mätningen ökade sina besökstal under 2019, de flesta med 10 procent eller mer.
  • Den samlade reklamomsättningen ökar, men det är de globala aktörerna som står för tillväxten. Räknar man bort Google, Facebook och Linkedin minskar omsättningen på den danska reklammarknaden.

Mer tv och mindre radio under pandemin
Trots att rapporten främst handlar om 2019 och Danmark innan pandemin, belyser den även några av Covid-19-utbrottets konsekvenser för mediekonsumtionen och för danska och internationella medieföretag.

En tydlig effekt är att tv-tittandet ökat i alla åldersgrupper. Samtidigt har radio- och poddlyssnandet minskat, vilket kan bero på att de som vanligtvis lyssnar i farten, till exempel på väg till och från arbetet, nu stannat hemma. Dessutom har pandemin haft en synlig påverkan på nyhetskonsumtionen, bland annat har besöken på nyhetssajter och tittandet på tv-nyheter ökat.

 

Läs: Mediernes Udvikling i Danmark 2020

Läs avsnittet Overblik og perspektivering, inklusive analys av Covid-19-utbrottets påverkan på medielandskapet
 

 

Mer information: Den årliga Rapportering om mediernes udvikling i Danmark 2020 omfattar analyser utifrån tre huvudteman: mediekonsumtion, medieinnehåll och mediebransch. Rapporteringen baserar sig på en omfattande mängd data och består av  sju kapitel. Det första, Overblik og perspektivering, summerar utvecklingen på tvärs över olika medieplattformar och inleds med en analys av Covid-19:s effekter på mediemarknaden. Sedan kommer följande mediekapitel: Tv og streaming, Radio og podcast, Skrevne nyhedsmedier, Magasiner og ugeblade, Internetbrug og enheder samt Annonceomsætning. Varje år publiceras också flera specialrapporter. Läs mer om uppdraget och bakgrunden till rapporteringen.

 


Slots- og Kulturstyrelsen ingår i Nordicoms statistiknätverk och bidrar med dansk data till Nordicoms nordiska mediestatistik.


 

EVA HARRIE

NYHET