Dansk rapport: Lokala nyhetsmedier backar, tv går framåt

Nyhet
 | 18 maj 2021
Medan intäkterna för lokala och regionala nyhetsmedier minskar, går det framåt för tv och strömmade tjänster. Det visar Kulturministeriets analys av den danska mediebranschens utveckling från 2016 till 2019.

Under 2019 omsatte danska medier strax över 30 miljarder danska kronor medan antalet sysselsatta räknat i årsverken uppgick till över 18 000. Omsättningen höll sig därmed på samma nivå som 2016, samtidigt som sysselsättningen minskade med nästan fem procent.

Det framgår av rapporten Omsætning og beskæftigelse i danske medievirksomheder, som belyser utvecklingen på den danska mediemarknaden från 2016 till 2019.

Tv/strömmat störst på marknaden

När det gäller de danska mediernas samlade omsättning 2019 stod tv och strömmade tjänster för 45 procent, följt av textbaserade (skrivna) nyhets- och aktualitetsmedier med 25 procent (figur 1 nedan).

Figur 1. Medieverksamheternas andel av omsättningen efter bransch 2019 (%)
Figur 1. Medieverksamheternas andel av omsättningen efter bransch 2019 (%)
Källa: Omsætning og beskæftigelse i danske medievirksomheder (Kulturministeriet 2021)

Under åren 2016–2019 ökade intäkterna för tv och strömningstjänster med 4 procent, medan de skrivna nyhets- och aktualitetsmedierna minskade med 9 procent.

Hårdast drabbades regionala och lokala nyhetsmedier vars samlade intäkter och antal årsverken minskade med 16 procent under samma period. Detta medan renodlade digitala skrivna nyhets- och aktualitetsmedier ökade både intäkter och antal årsverken med över 50 procent.

En tredjedel av omsättningen till utlandsägda medier

Danskregistrerade medieföretag med utländska ägare stod under 2019 för nästan en tredjedel, knappt 10 miljarder kronor, av mediebranschens omsättning (figur 2 nedan).

Exempel på företag i denna kategori är Danmarks största kommersiella radioföretag Bauer (ägs av tyska Bauer Media Group), NENT Group med Viaplay och TV3 (svenska NENT), Discovery Networks (amerikanska Discovery), tv-producenter som Mastiff och Metronome (franska Banijay), Berlingske Media (belgiska DPG Group) och Børsen (svenska Bonnier).

Figur 2. Medieverksamheternas andel av omsättning efter ägande 2019 (%)
Figur 2. Medieverksamheternas andel av omsättning efter ägande 2019 (%)
Källa: Omsætning og beskæftigelse i danske medievirksomheder (Kulturministeriet 2021)

Bland medieverksamheter med danskt ägande står de största koncernerna – de med en omsättning på över 400 miljoner danska kronor per år – för 38 procent av den samlade omsättningen. Här återfinns Egmontkoncernen, TV 2, JP/Politikens Hus, Aller Media, Jysk Fynske Medier och förlaget Gyldendal.

Mindre danskägda verksamheter med en årlig omsättning på under 400 miljoner kronor står för 14 procent, medan offentligt finansierade medieverksamheter – varav den största är Danmarks Radio – står för 16 procent av omsättningen.

 

Om rapporten: Omsætning og beskæftigelse i danske medievirksomheder baseras på data från Danmarks Statistik och belyser omsättning och antal sysselsatta i innehållsbaserade danskregistrerade medieföretag. Branscher som ingår är tv och strömningstjänster, radio och podcast, skrivna nyhets- och aktualitetsmedier, förlag, tidskrifter, film- och tv-producenter samt skivbolag. Globala verksamheter som Google, Facebook och Netflix ingår inte.

Rapporten är en del av Kulturministeriets Rapportering om Mediernes udvikling i Danmark.

Kulturministeriets rapportering om mediernas utveckling i Danmark ingår i Nordicoms statistiknätverk och bidrar med data om Danmark till Nordicoms nordiska mediestatistik.

 

Eva Harrie

Områden :