Graf: grad av digitalisering i europeiska länder 2021

Danmark, Finland och Sverige mest digitala i EU

Nyhet
 | 24 november 2021
Norden är ledande i EU på digitalisering, enligt en ny rapport från EU-kommissionen. Danmark, Finland och Sverige är de mest digitala EU-länderna. Norge rankas som nummer fem.

Varje år publicerar EU-kommissionen en rapport om den digitala utvecklingen i medlemsländerna. Rapporten baseras på ett index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) som mäter fyra områden:

  • Humankapital: digital kompetens i befolkningen, tillgång till IKT-specialister
  • Konnektivitet: tillgång till bredband, täckningsgrad
  • Integrering av digital teknik i företagen: e-handel, molntjänster, stordata, AI
  • Digitala offentliga tjänster: e-förvaltning, e-recept, öppna data

Alla medlemsländer har gjort digitala framsteg, men klyftan mellan länderna i toppen och de som har lägst poäng är fortsatt stor, enligt rapporten.
 

Danmark klättrar från tredje till första plats

Danmark, som sedan förra året stärkt sin position på alla områden i indexet, går från tredje till första plats i indexet, och följs av Finland och Sverige som halkar ner var sitt steg. På fjärde plats kommer Nederländerna.

Norge står utanför EU och därmed utanför rankningen. Men enligt den norska landrapporten hade Norge fått en femte plats totalt om landet varit med på listan. Förra året låg Norge på motsvarande plats tre.
 

Norden leder på tre av fyra områden

Finland är bäst i EU på både humankapital, det vill säga digital kompetens, och integrering av digital teknik i företagen. Danmark rankas etta på konnektivitet som handlar om tillgång till och användning av bredband av olika slag (fast respektive mobilt bredband samt bredband med hög kapacitet).

Dessutom intar de nordiska länderna topp-fem-placeringar i samtliga kategorier, med Finlands 13-plats för konnektivitet som enda undantag (se figur nedan). En förklaring till Finlands lägre resultat är fortsatta skillnader mellan stad och landsbygd vad gäller tillgången till fast bredband.

Figur. DESI Index 2021: De nordiska EU-medlemmarnas rankning bland 27 EU-länder
Figur. DESI Index 2021: De nordiska EU-medlemmarnas rankning bland 27 EU-länder.
Källa: DESI Index 2021 (Europeiska kommissionen).

Strategier för återhämtning och hållbarhet

Resultaten från DESI rapporteras både i tematiska kapitel med analyser på EU-nivå och i landrapporter med detaljerade resultat för de 33 indikatorer som ingår i mätningen.

Landrapporterna beskriver också nationell politik och strategier på digitaliseringsområdet, bland annat planer i förhållande till EU:s initiativ om ekonomisk återhämtning efter coronakrisen och ett hållbart samhälle.

 

Läs DESI 2021-rapporterna

 

Pressmeddelanden från nordiska departement och ministerier, 12 november 2021

 

Eva Harrie

Områden :