NYHET | 28 maj 2020

Coronatider: Här listar vi krisstödet till medierna i Norden

Sedan slutet på mars har de nordiska politikerna presenterat en rad krispaket till medier som drabbats av coronakrisen. Här nedan listar vi åtgärderna land för land.

Senast uppdaterad 6 juli (Norge)

foto hög med papperstidningar av Sara Danielsson/ScandinavI kriser växer behovet av journalistik och pålitlig information. Men coronakrisen slår samtidigt hårt mot medierna, som tappar stora annonsintäkter. För att hålla journalistiken vid liv har de nordiska politikerna, utöver generella företagsstöd,  lanserat särskilda insatser för mediebranschen.

Först ut med krispaket till medierna var Danmark och Sverige, 1 respektive 3 april. Finland snabbutredde frågan och lanserade sitt förslag 28 april. I Norge lanserade regeringen en ny kompensationsordning 6 maj och i Sverige beslutade regeringen om ytterligare en halv miljard i mediestöd 8 maj.

Här nedan listar vi extra stödåtgärder som främst riktar sig till nyhetsmedier och journalistik, i datumordning för respektive land.

Danmark

De två första stödåtgärderna presenterade av regeringen 31 mars och innebar att beviljat produktionsstöd till skrivna medier kan betalas ut tidigare än beräknat, samt att kraven på egenproducerat innehåll för icke-kommersiella lokalradio- och tv-stationer sänks.

31.03.2020 Kulturministeriet: Hurtig udbetaling af 368,1 mio. kr. fra mediestøtten skal sikre mediernes likviditet

Ett stödpaket som ska kompensera medierna för förlorade annonsintäkter presenterades 1 april. Hjälppaketet, som beräknas omfatta 180 miljoner DKK, riktar sig till tryckta och digitala nyhetsmedier, tidskrifter (magasiner, fagblade) och kommersiell radio.

Medierna ersätts med 60 procent av förlorade intäkter om annonserna sjunkit med 30-50 procent, och med 80 procent om de förlorat 50-100 procent i annonsintäkter på grund av covid 19-krisen. Ursprungligen gällde kompensationen annonsförluster under perioden 9 mars till 8 juni 2020, vilket 15 maj förlängdes med en månad till 8 juli.

Kompensationsordningen godkändes av EU-kommissionen 27 maj, och 29 maj öppnade Slots- og Kulturstyrelsen för ansökningar.

Läs informationen från Kulturministeriet:
01.04.2020 Pressmeddelande: Hjælp på vej till danske medier
15.05.2020 Pressmeddelande: Ekstra støtte på vej til medier, kunstnere, folkeoplysningen og folkehøjskoler

Mer information:
27.05.2020 EU-kommissionen: State Aid Cases: COVID-19 compensation scheme for the Danish media sector  |  PDF (301 kb)
29.05.2020 Slots- og Kulturstyrelsen: Medievirksomheder kan nu søge om kompensation for tab af annonceindtægter

En samlad översikt över särskilda åtgärder och stödpaket på kulturområdet finns på Kulturministeriets webb: Hjælpepakker til kulturlivet som følge af Covid-19

 

Finland

En snabbutredning om mediestöd, beställd av Kommunikationsministeriet 16 april, presenterades 28 april. Bland förslagen är ett krisstöd, som ska kunna sökas av medier som drabbats ekonomiskt av coronapandemin och syftar till att stärka journalistiken genom pengar till lönekostnader eller inköp av frilansarbete. För behovsprövningen föreslås en oberoende stödnämnd som består av experter inom journalistik. Utredningen tog även upp frågan om ett framtida permanent stöd.

I tilläggsbudgeten från 2 juni föreslår regeringen att krisstödet till journalistiken under 2020 ska uppgå till fem miljarder euro.

Läs nyheterna från Kommunikationsministeriet:
16.04.2020 Minister Harakka låter utreda stöd till journalistik
28.04.2020 Minister Harakka: Mediernas funktionsförmåga ska tryggas

28.04.2020 Utredningen på finska: Selvitys: Journalismin tukeminen koronakriisin aikana (PDF, 757 KB) [Utredning: Att stödja journalistiken under coronakrisen]

02.06.2020 Kommunikationsministeriets pressmeddelande om tilläggsbudgeten (se "Stöd till journalistik och nyhetsbyråverksamhet" i slutet)

Artikel från Nordicom:
05.05.2020: Finland ger krisstöd till journalistik – och vill utreda permanent stöd

 

Norge

Tidigare utbetalning av mediestöd. I slutet av mars meddelades att Medietilsynet påskyndar utbetalningarna av mediestödet till nyhetsmedier, samiska tidningar samt lokalradio- och tv-stationer. I statsbudgeten för 2020 låg redan ett tillskott på 40 miljoner kronor, varav 30 miljoner kronor öronmärkta för de minsta lokalmedierna, en pott från vilken man nu påskyndar utbetalningarna.

25.03.2020 Medietilsynet fremskynder ny utbetaling: Mer støtte til små lokale medier
27.03.2020 Medietilsynet: Vi må ta vare på mediene

En tillfällig kompensationsordning presenterades av regeringen 6 maj. Förslaget innebär att redaktörsstyrda medier kan kompenseras med 60 procent av de intäkter de förlorat under perioden 1 mars till 15 juni, med ett maxbelopp på 15 miljoner norska kronor. Stödet kan sökas av nationella medier vars intäkter minskat med minst 20 procent under perioden, samt lokala och regionala medier som tappat minst 15 procent av intäkterna. Totalt sett föreslås stödordningen begränsas till 300 miljoner kronor. Kulturministeriet arbetar med att utarbeta förordningarna för stödet.

Enligt ett reviderat förslag 26 juni ska nu samma procentsats, ett tapp på minst 15 procent, gälla för alla redaktörsstyrda medier, oavsett nationell, regional eller lokal nivå. Perioden förlängs till 30 juni. Stödet godkändes av ESA 6 juli.

06.05.2020 Kulturdepartementet: Ny kompensasjonsordning for mediene
26.06.2020 Kulturdepartementet utvider krisepakkene og kompensasjonsordningene for å inkludere flere
26.06.2020 Midlertidig kompensasjonsordning for medier: Medietilsynet åpner for søknader 4. august
06.07.2020 ESA approves compensation scheme for the media sector in Norway
 

En samlad översikt över åtgärder och stödpaket på kulturområdet finns på regeringens webb: Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

 

Sverige

Mediestödet ökas permanent med 200 miljoner svenska kronor per år, föreslog regeringen 3 april. Under 2020 ska 150 miljoner av pengarna utbetalas som ett tillfälligt distributionsstöd för tryckta nyhetstidningar, medan resterande 50 miljoner kronor ska fördubbla stödet till bevakning av ”vita fläckar”, det vill säga områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning. Därutöver kan tidningar som beviljats presstöd få pengarna tidigare än planerat. Regeringen tar även bort kravet på 55 procent eget redaktionellt material, som annars behövs för att få stöd. Det temporära stödet godkändes av EU-kommissionen 26 juni 2020.

03.04.2020 Kulturdepartementet: Stöd till medierna med anledning av coronavirusets spridning
13.05.2020 Riksdagens beslut: Godkännande av tillfälliga ändringar i presstödet
26.06.2020 EU-kommissionen: State Aid Cases: Temporary aid to support the publication and distribution of printed general newspapers - Sweden
 

Tidningsbranschen slipper betala för insamling av returpapper. Tidningar och tidskrifter, som idag har producentansvar för returpappersinsamlingen, ska inte längre behöva stå för dessa kostnader, meddelade regeringen 23 april.

23.04.2020 Miljödepartementet: Lösning tas fram för att tidningsbranschen ska slippa finansiera returpappersinsamlingen

Ytterligare en halv miljard kronor ska betalas ut som extra stöd till allmänna nyhetsmedier under 2020 med anledning av coronakrisen, meddelade regeringen 8 maj.

08.05.2020 Kulturdepartementet: Ytterligare stöd till medierna med anledning av det nya coronaviruset

 

Uppdateringar som har lagts till i översikten:

2 juni: Danmark (EU-godkännande samt öppnandet för ansökningar 27-28 maj)
4 juni: Finland (tilläggsbudget 2 juni)
26 juni: Sverige (EU-godkännande)
26 juni: Norge (reviderat förslag på remiss)
6 juli: Norge (ESA godkänner kompensationsordning)

 


FAKTARUTA: Mer om statligt mediestöd i Norden

Se Nordicoms kartläggningar av mediemomsen (artikel plus tabeller) samt direkt mediestöd (tabeller) i Norden.

MEDIEMOMS

DIREKT PRESS- OCH MEDIESTÖD

TABELLDATABAS

Du kan även ladda ner tabellerna via Nordicoms tabelldatabas.
Välj filtrering: Norden + Dagspress + Ekonomi


 

 

EVA HARRIE