PUBLIKATIONER | 3 apr 2017

Boksläpp: Citizens in a Mediated World

Nordicom släpper nytt! Boken Citizens in a Mediated World diskuterar bland annat innebörden av ett modernt medborgarskap i vår nya globaliserade digitala mediekultur och hur medie- och informationskunnighet (MIK) kan bidra till att verka för barn och ungas rättigheter. 

Digital teknologi blir alltmer närvarande i vårt dagliga liv. Men för att vi ska kunna navigera i det nya medielandskapet krävs också nya kompetenser och attityder hos medborgarna. Boken Citizens in a Mediated World bygger på diskussioner och slutsatser från en konferens om medie- och informationskunnighet som anordnades i samband med UNESCOs World Press Freedom Day i Helsingfors, i maj 2016.

I jämförelse med de nordiska länderna är MIK en ganska ny fråga på agendan i de baltiska staterna. Mediekontexten skiljer sig åt mellan de baltiska staterna, så väl som i relation till de nordiska länderna, och det gör också den politiska agendan. Därav fanns det goda förutsättningar att mötas och utbyta erfarenheter kring MIK-frågor.

Konferensen finansierades av Nordiska Ministerrådet och organiserades av Nordicom tillsammans med KAVI (National Audiovisual Institute) i Finland i samarbete med de nordiska medieråden: Media Council for Children and Youth i Danmark, Fjölmiðlanefnd (The Media Commission) på Island, Norska Medietilsynet och Statens Medieråd i Sverige.

Bokens olika kapitel är en blandning av huvudanföranden, rundabordsdiskussioner och paneldebatter som ägde rum under konferensen. Introduktionensdelen sätter medie- och informationskunnighet i en generell kontext och följs av ett inledningsanförande av Finlands utbildnings- och kulturminister. Dessutom behandlar boken teman så som nyhetskunnighet från en demokratisk synvinkel och MIK-frågor specifikt i de Baltiska staterna.

Redaktörer för boken är fil.dr och professor Ingela Wadbring, föreståndare på Nordicom och Leo Pekkala fil.dr och biträdande direktör på KAVI i Finland. 

Bild: Boken Citizens in a Mediated World

 

Här kan du läsa mer om boken och beställa ett tryckt exemplar.

Boken finns också tillgänglig online som open access här. 

 

---

MIA JONSSON LINDELL