NYHET | 8 nov 2019

Barns och ungas kulturvanor i Norden

Kulturanalys Nordens rapport Making Culture - omslag beskuret

Kulturanalys Norden har under hösten gett ut en rapport om barns och ungas fritidskultur i Norden. Antologin presenterar aktuell forskning om barn och unga, och belyser bland annat användningen av digitala medier, smarta mobiler och dataspel.

Rapporten Making culture: Children’s and young people’s leisure practices in the Nordic countries handlar om hur barns och ungas kulturliv ser ut när de själva får bestämma, vad som driver dem att skapa, och hur vi kan förstå kulturyttringarna i ett större sammanhang.

I sjutton kapitel presenterar nitton nordiska forskare sin forskning och visar på aktuella trender, som användningen av digitala medier, cosplay och fanfiction.

Antologin ställer också frågor om olika gruppers – exempelvis unga från ursprungsbefolkningar, barn och unga med funktionshinder och HBTQ ungdomar – möjligheter att delta och själva forma sitt kulturliv.

Två kapitel handlar om kvantitativa undersökningar om barns och ungas kulturvanor. Mats Björnsson presenterar och vidareutvecklar Kulturanalys Nordens tidigare kartläggning av undersökningar i de nordiska länderna, medan Kjartan Ólafsson skriver om utmaningar med surveyundersökningar för att studera barns och ungas kultur- och medieanvändning.

Läs mer hos Kulturanalys Norden

Mer information: I antologin ingår texter av forskare från Danmark, Finland, Grönland, Island, Norge, och Sverige. Redaktör är Anna Sparrman, professor vid Institutionen Tema Barn vid Linköpings universitet. Resultaten presenterades och diskuterades 16 september i Göteborg, under en nordisk kulturpolitisk konferens anordnad av Kulturanalys Norden.

 

 

---

EVA HARRIE