Avisåret 2017: Svagt uppåt för norska tidningsupplagor

NYHET | 21 maj 2018

För första gången på nästan 20 år ökade den norska tidningsupp-
lagan under 2017. Ökningen förklaras av ett växande antal digitala abonnemang. Det framkommer i rapporten Avisåret 2017, skriven
av medieforskaren Sigurd Høst.

De senaste två åren har upplagefallet för norska tidningar stannat av. Under 2016 stannade upplagornas nedgång på en procent (jämfört med minus 5 procent 2015), för att under 2017 till och med öka svagt (plus 0,4 procent). Utvecklingen beror på en ökad försäljning av digitala abonnemang som kompenserar för det fortsatta raset för papperstidningarna (minus 7 procent 2017).

Norska tidningars upplaga 2000-2017 (tusental)

Not: Från och med 2014 mäts upplagorna enligt ett nytt system med tre olika upplagetal: papper total, digital total och netto total. Uppgifterna från och med 2014 ovan är nettotal. Läs mer i Avisåret 2017 (sidan 16) eller på medienorges webbsajt.  Källa: Avisåret 2017 (Høst, Sigurd).

Nästan åtta av tio aviser tar betalt på webben
I slutet av 2017 tog 175 av 223 norska tidningar - eller nästan åtta av tio - betalt för sina nätnyheter. Det motsvarar nästan alla flerdagarstidningar (dagsaviser) och de flesta lokala två- och tredagarstidningar.

Antal norska tidningar som tar betalt på nätet 2011-2017

Källa: Avisåret 2017, sidan 36 (Høst, Sigurd).

Utvecklingen mot betalmodeller på nätet startade 2011 och fick sitt genombrott 2015 då antalet tidningar som tog betalt på nätet fördubblades från 55 till 125 tidningar.

Den vanligaste formen av tidningsabonnemang i Norge är ett komplett-abonnemang, som ger tillgång till tidningen på både papper och digitalt. Men andelen fristående digitala abonnemang växer: år 2017 utgjorde de 20 procent av upplagan, en ökning från 13 procent 2016 och 7 procent 2015.

Ladda ner Avisåret 2017

 

Om rapporten: Avisåret 2017 är den 23:e rapporten i serien som täcker in alla norska tidningar (medlemmar i Mediebedriftenes Landsforening MBL och Landslaget for Lokalaviser LLA samt några som är insamlade speciellt).

Rapporterna fokuserar på upplageutveckling och förändringar i tidningsstrukturen, men följer också utvecklingen för nyhetsutbudet på nätet, priser, presstöd, digital betalning, med mera. Rapportens författare Sigurd Høst är verksam som professor II vid Avdelning for Mediefag vid Høgskulen i Volda. Viss data från Avisåret-rapporterna finns även i medienorges databas.

 


Lästips Norden: Hur går det för dagspressen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige? I Nordicoms rapport Newspapers in the Nordic Media Landscape finner du statistik om tidningsstruktur, ekonomi och läsning från år 2000 och framåt. Rapporten är gratis att ladda ner här.

 


 

EVA HARRIE

NYHET