NYHET | 3 jun 2016

Avisåret 2015 – fler tar betalt på webben

Antalet norska tidningar med betalvägg mer än fördubblades förra året. Rapporten Avisåret 2015 visar hur tidningarna i Norge skaffat nya intäkter genom betalningsmodeller för webben, mer användarvänliga e-aviser och nya typer av digitala abonnemang.

I Avisåret 2015 ger medieforskaren Sigurd Høst en översikt över situationen för den norska dagspressen. Under några år har han särskilt följt den digitala utvecklingen och identifierar 2015 som en digital vändpunkt.

Fler tar betalt online
Betalningsmodeller på nätet introducerades under 2011. I slutet av 2014 hade 55 norska tidningar infört någon form av betalning på webben, ett år senare var de 125. Därmed har antalet tidningar som tar betalt online mer än fördubblats på ett år och är nu fler än de som är gratis.

Vanligast är en så kallad ”hard paywall”, en restriktiv lösning där de egenproducerade nyheterna är tillgängliga enbart för prenumeranter.

Färre säljer bara pappersavis
År 2015 innebar även en omfattande omläggning av modellerna för prenumerationer. Allt färre tidningar erbjuder abonnemang på enbart pappersversionen. Den mest använda modellen har istället två alternativ: antingen en kombination som omfattar både papperstidningen och tillgång till digitala tjänster, eller enbart en digital prenumeration.

Största upplagefallet hittills
Tidningsbranschen har dock länge präglats av minskande upplagor och annonsintäkter, och 2015 blev inget undantag. Den samlade upplagan i Norge (både print och digitalt) föll med fem procent jämfört med 2014, vilket är en kraftigare nedgång än tidigare år. Räknar man enbart pappersupplagan minskade den med nio procent.

De digitala intäkterna inte stora nog
Även om tidningarna gjort mycket för att skära i kostnaderna och skaffa sig nya intäkter, så blir inte de digitala intäkterna stora nog. Trots krympande upplagor och annonsförsäljning kommer fortfarande den största andelen av pengarna från pappersutgåvorna.

Fortfarande många tidningar
Norge har det största antalet tidningar i Norden och 2014 sattes nytt efterkrigsrekord med 230 titlar. Ett år senare har landet 228 tidningar. De ges ut på 187 olika orter, oförändrat sedan förra året. Høst skriver i rapporten att även om upplagan faller, så har den norska tidningsstrukturen hittills hållit sig ganska stabil, utan någon omfattande tidningsdöd.

Ladda ner Avisåret 2015 (nr 77 i rapportserien)

 

Om rapporten: ”Avisåret 2015” är den 21e rapporten i serien, som täcker in alla norska tidningar (medlemmar i Mediebedriftenes Landsforening MBL och Landslaget for Lokalaviser LLA samt några som är insamlade speciellt). Rapportens författare Sigurd Høst är verksam som professor II vid Avdelning for Mediefag vid Høgskulen i Volda.

 

AV: EVA HARRIE