Nyheter arkiv

NYHETSBREV | 22 dec 2020

European Media Policy 3/2020 – a new issue is out!

On 15 december the EU Commission unveiled a new rulebook for digital platforms. The bigger the platform, the tougher the rules. Find out more in this new issue of our European newsletter.
NYHETSBREV | 21 dec 2020

Välkommen till ett nytt nummer av Medietrender i Norden

Pandemivåren 2020 ledde till ökad efterfrågan på nyheter och medieinnehåll i Norden. Men medierna förlorade reklampengar. Läs mer i årets tredje nummer av Nordicoms nordiska nyhetsbrev – nu i nytt format!
NYHET | 15 dec 2020

Digitala kliv under coronapandemin

Internetstiftelsens årliga undersökning Svenskarna och internet visar att coronapandemin påverkat våra internetvanor - särskilt allt fler pensionärer har börjat använda internet under pandemin. De flesta nya internetanvändare är 76 år eller äldre.
NYHET | 15 dec 2020

Nyhets- och mediekonsumtionen ökade i Norden under pandemin

Coronapandemin har lett till ökad efterfrågan på nyheter i de nordiska länderna. Särskilt tittandet på tv-nyheter har ökat, medan sociala medier minskat i betydelse. Det visar nationella undersökningar från våren och sommaren 2020.
NY PUBLIKATION | 14 dec 2020

De globala teknikjättarnas makt över medierna

Globala teknikföretag, med Google och Facebook i täten, får allt större makt över nyhetsmedierna. Med sin monopolliknande ställning på den digitala annonsmarknaden har de indirekt en stor påverkan på vilken journalistik som når de digitala medieanvändarna. Det visar en ny studie som publiceras av Nordicom. För att stå upp mot teknikjättarnas makt krävs samarbete över både bransch- och landgränser.
NYHET | 10 dec 2020

Podcast ökar i Norden – här finns lyssnarstatistiken

Allt fler lyssnar på podcast i Norden. Mest populärt är det bland personer 15-45 år, bland högutbildade och i storstäderna. Här guidar vi till lyssnarstatistiken i de nordiska länderna.
NYHET | 04 dec 2020

Finsk medieekonomi 2019

Under 2019 ökade intäkterna för tv, radio och andra ljudmedier (inkl. Spotify), men minskade för dagspress och tidskrifter. Detta enligt nya tal från Statistikcentralen.
NYHET | 04 dec 2020

Norsk medieekonomi: Stort annonstapp under pandemin

Norska medier har förlorat två av tio annonskronor under coronapandemin. Det visar nya tal från Medietilsynet som har undersökt hur pandemin slagit mot medierna.
NY PUBLIKATION | 23 nov 2020

Nyhetsmedierna blir jämställda först om 70 år

Kvinnor är underrepresenterade i nyhetsmedierna i nästan alla världens länder. Om inte utvecklingen går snabbare kommer det att dröja flera decennier innan nyhetsmedierna är helt jämställda globalt. Det visar en studie publicerad av Nordicom, där en grupp forskare tagit fram ett nytt, användarvänligt index för att mäta jämställdhet i nyhetsmedier.
NYHET | 11 nov 2020

Telekomrapport: Uppåt för snabba bredband i Norden

Fast telefoni minskar kraftigt, medan antalet mobilabonnemang ligger stilla i Norden. Samtidigt ökar fiberabonnemangen och bredbandens hastighet. Det är några insikter från den senaste rapporten om de nordiska och baltiska telekommarknaderna.