Nyheter arkiv

NYHETSBREV | 13 dec 2018

Medietrender i Norden – 2018 års sista nummer

Nordicoms senaste nyhetsbrev handlar om ungas nyhetskonsumtion, om fortsatta generationsklyftor i webbanvändningen och om ekonomin i mediebranschen  – allt med fokus på Norden.
NY PUBLIKATION | 12 dec 2018

Nordiska gemenskaper i fokus

Årets andra nummer av tidskriften Nordicom-Information handlar om den nordiska gemenskapen med fokus på kommunikation och språk. 
NYHET | 11 dec 2018

Norsk medietidskrift 4/2018

Norsk Medietidsskrift er klar med årets fjerde og siste utgave. Dette nummeret inneholder artikler som tematiserer ulike aspekter ved den omfattende og pågående digitaliserings-prosessen mediene gjennomgår.
NYHET | 08 dec 2018

Ny komparativ nordisk statistikbank

Nordisk Ministerråd har flyttet deres statistikker til en ny digital platform, Nordic Statistics database. Her kan du sammenligne statistikker fra de nordiske lande inden for mange spændende områder som kultur, uddannelse og ligestilling.
NYHET | 06 dec 2018

Islands reklammarknad 2017: Tidningar fortfarande i topp

Efter flera års tillväxt minskade de isländska reklam-intäkterna något under 2017. Till skillnad från övriga nordiska länder är tidningarna fortfarande det största reklammediet och står för nästan 40 procent av de totala reklamintäkterna.
EVENT | 04 dec 2018

Live stream from the symposium

Watch the live stream from the symposium Youth and News in a Digital Media Environment. Nordic-Baltic Perspectives, arranged by Nordicom, the Swedish Media Council and the Nordic Council of Ministers. 
NY PUBLIKATION | 04 dec 2018

Stora variationer i barns och ungas nyhetsanvändning

Hur konsumerar barn och unga nyheter i ett digitalt medielandskap? Det har Nordicom och Statens medieråd undersökt i en ny antologi med författare från både Norden och Baltikum. Den visar bland annat att nyhetsorganisationer som vill nå yngre målgrupper måste arbeta i flera olika kanaler för att lyckas.  
NYHET | 03 dec 2018

Danskernes brug af sociale medier i 2018

Andelen af danskere, der bruger sociale medier, er øget svagt fra 2017 til 2018. Brugertilgangen har været størst i de ældre aldersgrupper, mens udviklingen blandt de unge har stagneret eller faldet en smule, dog fra et meget højt niveau.
NYHET | 29 nov 2018

Finsk medieekonomi 2017

För andra året i rad visar mediemarknaden i Finland på tillväxt. Tv, radio och andra ljudmedier ökar, och allra mest ökar försäljningen av internetreklam. Samtidigt faller intäkterna för dagspress och tidskrifter.
NYHET | 29 nov 2018

Norsk medieekonomi 2017

Nu tjänar den norska mediebranschen mer på betalning från tittarna och läsarna än på reklamförsäljningen. Det visar Medietilsynets rapport om norska mediers ekonomi under 2017.