Nyheter arkiv

NYHET | 22 dec 2015

Rapport om danskernes brug af nyhedsmedier

Ny kortlægning af hvordan danskerne bruger nyheder, viser blandt andet, at i modsætning til lande som Frankrig og Tyskland er tv ikke længere den vigtigste nyhedskilde for danskerne.
NYHET | 15 dec 2015

Rapport om danskernes mediebrug på internettet

Kulturstyrelsen i Danmark sætter med to nye rapporter spot på borgernes mediebrug på internettet med særligt fokus på villigheden til at betale for medieindhold og på lysten til at debattere politiske emner på sociale medier.
NYHETSBREV | 14 dec 2015

New issue of European Media Policy newsletter

European Media Policy reports about policy developments at the European level, as well as some international news. Read the new issue here.
NYHET | 11 dec 2015

Ny redaktör på Media & viestintä

Mari Maasilta har valts till ny huvudredaktör för tidskriften Media & viestintä (tidigare Tiedotustutkimus).
CALL FOR PAPERS | 07 dec 2015

Behind the Scenes? Ethnic Minorities in European Media Organizations

In a special issue of Nordicom Review, no. 1/2017, we invite proposals for papers addressing one of the most important, yet under-addressed issues in contemporary European media and communication research: the presence and role of ethnic minorities working within European media organizations. Deadline for abstracts: January 30, 2016.
NYHETSBREV | 04 dec 2015

Nytt nummer av Medietrender i Norden

Nordens 25 största mediebolag, den ekonomiska utvecklingen på mediemarknaden i ett antal nordiska länder och aktuella medieutredningar i Norden är några ämnen som tas upp i Medietrender i Norden 3-2015. Medieanvändning samt böcker och bibliotek är två andra teman.
NYHET | 03 dec 2015

Media use in the EU countries

In a European comparison, the people of the Nordic countries are fairly avid radio listeners and readers of written press, but watch traditional TV at an EU average level or slightly less. As for Internet-related activities such as watching TV via the Internet, using online social networks or the Internet on the whole, the Nordics are at the top, according to the Eurobarometer surveys.
NYHET | 03 dec 2015

Aktuella medieutredningar i Norden

I de nordiska länderna pågår idag ett antal medierelaterade utredningar. I fokus är mediemarknaden och villkoren för dess aktörer, public service-mediernas roll och finansering samt hur mediepolitiken ska utformas för att stödja mediemångfald, yttrandefrihet och demokrati. 
NYHET | 03 dec 2015

Report on RÚV creates debate in Iceland

A report on RÚV, the Icelandic National Broadcasting Service, has been followed by a heated political debate. Both the opposition in Parliament and individuals within the media community have criticized the report, which is expected to serve as input in the ongoing discussions concerning a new service contract between RÚV and the State.
NYHET | 02 dec 2015

Ett sekel av svenska medieutredningar

I november publicerade den svenska medieutredningen sitt delbetänkande. Men att medier utreds är inget nytt. Nordicom har sammanställt en lista över offentliga utredningar på medieområdet som sträcker sig över mer än nittio år. Den visar att dagspress, public service och reklam är de områden som oftast varit föremål för utredningar.