Nyheter arkiv

NY PUBLIKATION | 09 dec 2014

Nordicom Review - new issue - open access

Nordicom Review, a refereed journal, provides a major forum for media and communication researchers in the Nordic countries. This semi-annual journal is addressed to the international scholarly community.
NY PUBLIKATION | 04 dec 2014

Media Innovations

Media Innovations. A Multidisciplinary Study of Change finns nu som gratis pdf.
NYHETSBREV | 03 dec 2014

Up-date on media policy developments in Europe

Nordicom's newsletter European Media Policy provides an up-date on policy developments at the European level. The December issue is now available for download.
NYHETSBREV | 26 nov 2014

Nyhetsbrevet Medietrender i Norden

Nordicoms nyhetsbrev Medietrender i Norden rapporterar om medieanvändning, medieutveckling och mediemarknad med Norden i fokus. Ladda ned senaste utgåvan på vår webb.
NYHET | 25 nov 2014

Danskernes nyhedsbrug på de digitale medier

I en ny rapport undersøger lektor Rasmus Kleis Nielsen og professor Kim Schrøder danskernes digitale nyhedsvaner. Rapporten fastslår, at selvom danskernes nyhedsbrug bliver mere og mere digitalt, baseres det stadig mest på etablerede medier og hjemmesider.
NYHET | 25 nov 2014

Status for ytringsfriheten i Norge

ISFs forskere sammen med samarbeidspartnere fra Universitet i Oslo (IMK), FAFO, TNS Gallup, og advokat Jon Wessel Aas lanserer rapporten Status for ytringsfriheten i Norge i anledning avslutningskonferansen for prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge - Fritt Ords monitorprosjekt med en heldagskonferanse på Litteraturhuset.
NYHET | 25 nov 2014

Nedgång på den finska mediemarknaden

Värdet av mediemarknaden i Finland minskar. Nedgången 2012-2013 var cirka tre procent eller 150 miljoner Euro. Alla mediesektorer, med undantag för television och internetreklam, sjönk under året. Det visar Finska Statistikcentralens beräkningar av värdet på den finska mediemarknaden.
NYHET | 24 nov 2014

Tre rapporter om norsk tv-marknad

Här länkar vi till tre rapporter som behandlar den norska tv-marknaden, dess aktörer, finansiering, innehåll och uppdrag.
NYHET | 20 nov 2014

Medieåret 2013-2014. Medieutvikling i Norge

Medienorges nye rapport Medieåret 2013-2014 prøver å oppsummere de viktigste utviklingstrekkene som har gjort seg gjeldende i norsk mediesektor de siste to årene innen mediebruk, eierskap og medieøkonomi.
NYHET | 19 nov 2014

Nordisk statistisk årsbok 2014

Nordisk statistisk årsbok har publicerats för 52:a gången. Boken, som ges ut av Nordiska ministerrådet, innehåller en överskådlig statistik om livet och livsvillkoren i de nordiska länderna och belyser både likheter och skillnader.