NYHET | 29 mar 2018

Årets första från Media & viestintä och Norsk medietidsskrift

Årets första nummer av de nationella forskningstidskrifterna i Finland och Norge har släppts. Finska Media & viestintä 1/2018 handlar om cybersäkerhet, nätdiskussioner på forumet Suomi24 och deltagande journalistik och Norsk medietidsskrift 1/2018 behandlar lag och etik, digitalradio och metodkritik. 

Media & viestintä 1/2018

I år firar Media & viestintä sitt 40-årsjubileum och året inleds med ett nummer bestående av fyra referentgranskade artiklar. De handlar om cybersäkerhet som ett verksamhetsområde, om rapporteringen kring cellulosafabriken i Lievestuore nära Jyväskylä på 1970-talet, om nätdiskussioner på forumet Suomi24 och om deltagande journalistik.

Numret innehåller också kunskapsöversikter, den här gången kring begreppet multilitteracitet i de finska nationella läroplanerna och om etik i forskningen om sociala medier.

 

Läs Media & viestintä 1/2018
Läs mer om Media & viestintä 1/2018

 

Norsk medietidsskrift 1/2018

Norsk medietidsskrift inleder året med ett blandat nummer bestående av tre stycken vetenskapliga artiklar. Den första behandlar pressetikens gränser i relation till lagens. Artikel nummer två bjuder på metodkritik när det gäller tv-mätningar, är de metoder som används verkligen pålitliga? Den tredje och sista artikeln tar oss med till framtidens ljudmedier och ser på de möjligheter som radio och ljudmedier på internet och i mobilen erbjuder.

 I årets första nummer återfinns också en kommentar av Rune Ottosen under rubriken ”Mediene må bidra til en opplyst samtale om vår sikkerhetspolitikk” och två stycken bokrecensioner.

 

Läs Norsk medietidsskrift 1/2018
Läs mer om Norsk medietidsskrift

 

---

MIA JONSSON LINDELL