NYHET | 18 jan 2016

Arbetsgrupp föreslår att finska Yle minskar sin produktion

Det finska public service-bolaget Yle bör dra ner på den egna produktionen för att istället köpa in tjänsten från oberoende produktionsbolag. Detta är ett av förslagen från den arbetsgrupp som det finska Kommunikationsministeriet utsåg i augusti 2015 för att utvärdera den finska mediemarknaden. Deras rapport överlämnades i december och nu arbetar en parlamentarisk arbetsgrupp med förslagen.

[Denna artikel är uppdaterad april 2016]

I rapporten, som sammanställts under ledning av fd Nokia-vd:n, professor Anssi Vanjoki, föreslogs att Yle som organisation i framtiden bör fokusera på distribution och beställning. Andelen externt producerat material bör baseras på kostnader, snarare än på sändningstid. Som ett resultat bör Yle öka andelen externt material till 30 procent av sina kostnader.

Vanjokis arbetsgrupp menar att en del av public service-uppdraget kan utföras av kommersiella aktörer, och att Yles uppdrag ska specificeras av den parlamentariska arbetsgrupp som under våren ska utreda Yles ställning, verksamhet och finansiering. Denna arbetsgrupp är nu i full gång med sitt arbete och väntas lämna över sina slutsatser till hösten.

Enligt Vanjokis grupp skulle denna outsourcing och en övergång till en konkurrensutsatt produktion gynna den finska mediemarknaden. Vidare menar de att dagens strategi inom Yle, som enligt dem går ut på att maximera publiken och behålla positionen som marknadsledande, försvårar förutsättningarna för kommersiella medieaktörer. De negativa konsekvenserna för personalen av ovanstående förslag skulle, enligt arbetsgruppen, uppvägas av produktionsbolagens behov av arbetskraft.

Arbetsgruppen föreslog även att Yle ska tillhandahålla en nationell plattform för bloggare och videoproducenter.

Yle-ledningen: Omöjligt att genomföra
Yles ledning,  som i och för sig välkomnar rapporten som en öppning för debatt, menar att den föreslagna 30-procentskvoten inte är möjlig att genomföra.

Enligt Yles vd Lauri Kivinen lägger samtliga finska tv-kanaler tillsammans ca 100 miljoner euro om året på program från oberoende produktionsbolag. Arbetsgruppens förslag skulle innebära att Yle ensamt skulle spendera 140 miljoner euro på sådana externa produktioner.

Direktören och chefredaktören för Yles nyhets- och aktualitetsprogram, Atte Jääskeläinen, sa i en intervju att en konsekvens av förslaget skulle vara att Yles hela produktion av kultur, nöje och drama skulle läggas ner och att påtvingade externa inköp av detta allvarligt skulle sänka kvaliteten.

“Ingen vettig person skulle någonsin föreslå att nyhets- och aktualitetsproduktionen outsourcas. Sådana försök har alltid haft negativa konsekvenser”, tillade han.

17 förslag på 18 sidor
Den 18-sidiga rapporten innehöll 17 olika förslag på förändringar. Till exempel rekommenderas att lätta på restriktionerna kring alkoholreklam, att införa samma momssats på digitala och fysiska publiceringar samt att tillämpningen av de upphovsrättsliga reglerna bör bli mer flexibel.

Vidare bör antalet medieutbildningar reduceras och utbildningsplatserna föras över till fortbildning för aktiva professionella.

Medlemmar i arbetsgruppen, förutom Anssi Vanjoki, var författaren Kalle Isokallio (fd Nokia-chef), VD Mikael Jungner (fd s-politiker, fd Yle-chef) och frilansjournalisten Reetta Meriläinen (fd Helsingin Sanomats chefredaktör).

Länk till rapporten (på finska, sammanfattning på svenska): Vinn eller försvinn. Rapport från den arbetsgrupp som utvärderar den finländska mediemarknaden

 

I de nordiska länderna pågår idag ett antal medierelaterade utredningar. I fokus är mediemarknaden och villkoren för dess aktörer, public service-mediernas roll och finansering samt hur mediepolitiken ska utformas för att stödja mediemångfald, yttrandefrihet och demokrati. Läs mer här.

 

Av: MAARIT JAAKKOLA