NYHET | 10 apr 2017

Arbetet med nytt medieavtal igång i Danmark

Den danska regeringen har presenterat en tidplan för nästa mediepolitiska avtal, och bjuder in medborgare, bransch och politiker till debatt om vilket medieinnehåll som är viktigt för framtiden. Det nya medieavtalet väntas träda i kraft vid årsskiftet 2018/2019.

I Danmark läggs ramarna för mediepolitiken fast i politiska medieavtal (eller medieforlig). Avtalen är fyraåriga och grundar sig på överenskommelser mellan regeringen och en eller flera partier i Folketinget (riksdagen). Det nuvarande medieavtalet, som gäller 2015-2018, ingicks under 2014 av samtliga partier i Folketinget.

En tidplan för det kommande medieavtalet
Den danska regeringen med kulturministern Mette Bock i spetsen har satt upp en tidplan för nästa medieavtal. Arbetet inleds med en öppen process under maj-september, där medborgarna bjuds in att diskutera vilket medieinnehåll som är viktigt och på vilka plattformar man vill ta del av innehållet.

Från september till november är det branschens och de politiska ordförandenas tur att delta i debatten, och då handlar det om vem som kan producera och distribuera inhemskt innehåll och i vilken utsträckning det kan behövas offentligt stöd.

Nytt förslag 2018
I början av 2018 ska regeringen presentera sitt förslag till ett nytt medieavtal och de politiska förhandlingarna börjar. Det nya avtalet väntas träda i kraft vid årsskiftet 2018/2019.

 

Läs Kulturministeriets pressmeddelande 07/04/2017 (inkl tidplan)
Här finns alla mediepolitiska avtal (Kulturministeriets webb)

 

Mer underlag: Även public service-udvalgets rapport från november om fem framtida scenarier för public service-medier utgör grundlag för arbetsprocessen.

 

---

EVA HARRIE