Analyse av NRKs bidrag til mediemangfoldet

NYHET | 24 april 2018

NRK bidrar positivt til det totale mediemangfoldet i Norge. Det er en av konklusjonene i en analyse som Medietilsynet har gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Medietilsynet har i en ny rapport analysert NRKs bidrag til innholds- og bruksmangfoldet, NRKs samarbeid med andre medieaktører og konkurransemessige virkninger av NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett.

Rapporten konkluderer med at NRK gjennom sitt allmennkringkastingsoppdrag bidrar positivt til medie-mangfoldet, og at NRKs nettvirksomhet ikke ser ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i de analyserte markedene.

Medietilsynet mener det ikke kan påvises noen sammenheng mellom bruk av NRKs nettilbud og manglende betalingsvilje for digitale nyheter. Å skulle svekke NRK økonomisk vil ikke bidra til å gjøre de kommersielle mediene mer konkurransedyktige, men kan derimot komme til å svekke det samlede tilbudet av medieinnhold og brukernes medierepertoar.

Les mer og last ned hele Medietilsynets rapport
Medietilsynets oppdrag om NRK og mediemangfold (oppdragsbrev)

 

Eksterne analyser fra medieforskere:
Medietilsynet har, i tillegg til egne vurderinger, hentet inn eksterne analyser. Forskere fra Universitet i Bergen bidrar med to rapporter: Brukerperspektiv på NRKs bidrag til mediemang-foldet og innvirkning på andre aktører (Hovden, Moe, Rosenlund og Holm) og NRKs bidrag til mediemangfoldet (Sjøvaag og Pedersen). En tredje analyse, Konkurranseøkonomisk analyse av NRKs nyhets- og aktualitetstilbud på nett i tre utvalgte markeder, er utført av Menon Economics.
Last ned rapportene fra Medietilsynets nettside.

 

---

EVA HARRIE

NYHET