NYHET | 15 apr 2016

28 forskare om medierna och digitaliseringen

Mediebranschen är mitt uppe i omvälvande förändringar. I en forskningsantologi, publicerad av den svenska medieutredningen, analyserar och reflekterar forskare över utvecklingen utifrån en rad olika perspektiv. Antologin ska vara ett vetenskapligt underlag för utredningen, som fått förlängd utredningstid till oktober.

I april presenterade Medieutredningen forskningsantologin Människorna, medierna & marknaden (SOU 2016:30). Där ger 28 forskare en bred bild av medielandskapet och digitaliseringens påverkan inom fem teman:

  • Förskjutningar i medieekologin
  • Digitala plattformar och data
  • Journalistikens profession, marknad och finansiering
  • Journalistik, rättigheter och delaktighet
  • Medieanvändning och medie- och informationskunnighet

Medborgarperspektiv
Medieutredningens arbete ska utmynna i nya mediepolitiska insatser när den nuvarande formen för presstöd upphör. Utgångspunkten är ett medborgarperspektiv och förslagen ska främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning.

I november publicerades ett delbetänkande (SOU 2015:94) som redogjorde för förskjutningar när det gäller exempelvis medieanvändning, digitalt deltagande och journalistikens innehåll i det samtida medielandskapet.

Förlängd utredningstid
Utredningen, som från början skulle redovisa sin slutrapport under våren 2016, har fått förlängd utredningstid till 31 oktober 2016.

Promemoria om public service-medier
Utöver uppdraget om nya mediepolitiska verktyg i förhållande till presstödet, har utredningen sammanställt en promemoria om offentligt finansierade medier, som överlämnades till Kulturdepartementet i mars. Här identifieras 17 punkter som utredningen anser bör utredas inför en ny sändningstillståndsperiod, bland annat public service-mediernas framtida finansiering samt deras påverkan på det kommersiella landskapet. (Nuvarande sändningstillstånd för SVT, SR och UR gäller år 2014-2019).

Läs mer om och ladda ned forskningsantologin
Medieutredningens hemsida

 

Mer om medieutredningar i Norden: Nordicom skrev i december 2015 om pågående medierelaterade utredningar i de nordiska länderna. Läs mer.

 

AV: EVA HARRIE