Konferenser

I och med lanseringen av  NordMedia Network har "aktuella konferenser" flyttats till den nya hemsidan. NordMedia Network drivs av Nordicom i samarbete med Institutionen för informationsvetenskap och medievetenskap vid Universitetet i Bergen och finansieras med stöd från Nordiska ministerrådet.

Besök: www.nordmedianetwork.org

Kontakta gärna Karin Hellingwerf med information om aktuella konferenser inom medie- och kommunikationsområdet.