Konferenser

I och med lanseringen av  NordMedia Network har "aktuella konferenser" flyttats till den nya hemsidan. NordMedia Network drivs av Nordicom i samarbete med Institutionen för informationsvetenskap och medievetenskap vid Universitetet i Bergen och finansieras med stöd från Nordiska ministerrådet.

Besök: www.nordmedianetwork.org

Kontakta gärna Karin Hellingwerf med information om aktuella konferenser inom medie- och kommunikationsområdet.

21 maj to 25 maj 2025

Future ICA Conferences

ICA is an academic association for scholars interested in the study, teaching and application of all aspects of human and mediated communication.
Future ICA conferences:
2019 - 23-27 May, Washington, DC
2020 - 21-25 May, Gold Coast, Australia
2021 - Denver, CO
2022 - TBD
2023 - Toronto, Canada

For more information:

The International Communication Association / ICA

https://icahdq.site-ym.com/

XML