Statistics & Facts

Just nu har Göteborgs universitet problem med sina e-postservrar, vilket innebär att ca hälften av universitetets personal inte kommer åt sin e-post. Om du vill få kontakt med någon av Nordicoms personal rekommenderar vi dig att ringa oss istället. Här finns kontaktuppgifter till Nordicoms medarbetare: https://www.nordicom.gu.se/sv/om-nordicom/personal. Problemet gäller både e-postadresser till enskilda medarbetare och funktionsbrevlådor.

 

FIND NORDIC MEDIA FACTS ON NORDICOM'S WEBSITE

 

Statistics


 

Media policy


 

News & Further reading


 

Newsletters & Reports (open access)


 

ABOUT MEDIA FACTS FROM NORDICOM

NORDIC MEDIA TRENDS: As a cooperative body to the Nordic Council of Ministers, Nordicom has a mandate to document and analyse the media development in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden with a comparative approach.

SWEDEN: Similarly, Nordicom has a commission from the Swedish Ministry of Culture regarding the media development in Sweden.

CONTEXT: Nordicom also  documents, to some extent, trends and changes in Europe and internationally so as to place Nordic media sectors in a broader context.