Presshistoriens pionjärer

Content

Förord

Emil Keys ofullbordade presshistoria

Karl Erik Gustafsson

Mer än ett bibliografiskt liv. Bernhard Lundstedt som person och yrkesman

Jan-Eric Malmquist

Otto Sylwan

Gunilla Lundström

Otto Sylwans presshistoriska skrifter

Gunnar Bjurman - historiker i huset

Karl Erik Gustafsson

Folke Dahl - pionjär om pionjärer

Per Rydén

Staffan Björck

Per Rydén

Presshistorikern Stig Boberg

Jarl Torbacke

Leif Kihlberg - pressforskare på gamla dar

Sverker Jonsson

Sture M. Waller - ett vänporträtt

Inger Lindstedt

Sture M. Wallers bibliografi

Tobias Lindberg
Publisher: 
Nordicom Sverige
Published: 
2009-11
Pages: 
133
ISSN: 
1403-3585
Language: 
Swedish
Type: 
Printed
Series: 
Sylwan
200,00 kr