Nordiska public service-medier i den digitala mediekulturen

Pengar, politiken och publiken

I de nordiska länderna har utvecklats public service-modeller som karakteriseras av det faktum att de nordiska länderna är små länder med en relativt liten befolkning. När modeller för public service-medier diskuteras är det ofta brittiska BBC som står i förgrunden, men det är få förunnat att idag ha BBC som en realistisk modell för uppbyggnad av public service-medier. Istället eftersöks modeller från ’små’ länder som är väl prövade. De nordiska ländernas public service-medier blir därmed av stort intresse utifrån ett globalt perspektiv.

Nordicom har mot den bakgrunden påbörjat ett arbete som ska resultera i en Nordic Public Service Media Map med tanke på den internationella arenan, där denna översikt över public service-medierna i Norden är ett första steg. Skriften innehåller artiklar om de utmaningar som de nordiska public service-företagen står inför, statistik som beskriver dagens nordiska medielandskap utifrån ett public service-perspektiv, en presentation av det nordiska regelverket på området, en sammanställning av europeisk mediepolitik och en nordisk översikt över aktuell forskning om public service-medier.

Publisher: 
Nordicom
Published: 
2010-02
Pages: 
155
ISBN: 
978-91-89471-93-1
Language: 
Nordic
Type: 
Printed, PDF
Series: 
Research Antologies
210,00 kr