Nordisk forskning om kvinnor och medier

Kvinnor och medier är temat för denna antologi. Samtliga bidrag ser kön som en grundläggande kategori både för hur man upplever och hur man problematiserar och beskriver verkligheten utifrån kvinnors erfarenheter. Två intresseområden kan urskiljas. Det handlar dels om frågor som rör den bild medierna ger av kvinnor, dels om förtryckande maktstrukturer, t ex frågeställningar som rör kvinnliga journalisters ställning och arbetsvillkor.

Content

Förord

Feministisk teoribildning och medieforskning

Madeleine Kleberg

Media Ethnography: An Other Story?

Kirsten Drotner

Bakslag och barrikader. Historia och kön i medieforskningen

Karin Nordberg

Soap, Pin-up and Burlesque. Commercialization and Femininity in Danish Television

Vibeke Pedersen

Gender on Television Screen and in Audience. Family Serial as a Technology of Gender

Iiris Ruoho

När kvinnor ser på TV ...

Ulla B. Abrahamsson

Tilskuerbegrebet i den feministiske psykosemitik

Anne Jerslev

Kjønn og filmopplevelse. En introduksjon til psykoanalytisk og feministisk filmteori

Tone Kristine Kolbjørnsen

Ett subversivt filmspråk. Ingmar Bergman i ett filmfeministiskt perspektiv

Birgitta Steene

Suzanne Osten som filmregissör. En studie i kvinnlig subjektställning och modernitet

Tytti Soila

Kön, kontext och gestaltning. Från 1930-tal till 1990-tal

Britt Hultén

Om kvinnor som skribenter i svensk fackförbundspress

Kristina Wallander

Medvind og modvind i TV. Karriermuligheder for kvindelige medieprofessionelle i Danmark og England

Lisbeth R Egmose

Möjligheter och hinder för en kvinnlig journalistik

Henrika Zilliakus-Tikkanen

Journalisme og enkjønnet presentasjon

Elisabeth Eide

Likestilling på skjermen: Hva mener publikum?

Anita Werner

Författarna

Editor: 
Publisher: 
Nordicom
Published: 
1993-11
Pages: 
172
ISSN: 
0349-1242
Language: 
Nordic
Type: 
Printed
Series: 
Research Antologies