Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1994

Content

1. Den samlade medieanvändningen 1994

Mediedagen 1994

Mediedagen 1979-1994

Radio

2. Användningen av enskilda medier 1994

CD/grammofonskiva

Kassettband

Television

Text-TV

Video

Bio

Morgontidning

Kvällstidning

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Serietidning

Böcker

3. Den samlade medieanvändningen per vecka

Medieveckan 1994

Medieveckan 1991-1994

Fakta om undersökningen Mediebarometern 1994

Editor: 
Publisher: 
Nordicom Sverige
Published: 
1995-01
Pages: 
65
ISSN: 
1101-4539
Language: 
Swedish
Type: 
Printed
Series: 
Mediabarometer
200,00 kr