Nordicom Information 4/2010

Editor: 
Published: 
25 Nov 2010
ISSN: 
0349-5949
Pages: 
146
75,00 kr

Content

Debatt

Göran Bolin

Medieforskningens möjligheter. Fältdominans, gränsöverskridanden och konsolidering inom medie- och kommunikationsvetenskapen

Tomas Axelson

Klimatförändringar på vita duken – passiviserande underhållning eller mobilisering? En argumentation för publikstudier om film och föreställningar om jordens framtid

Aktuell forskning

Rune Ottosen
Arne H. Krumsvik

Digitization and Editorial Change in Online Media. Findings from a Norwegian Research Project

Artiklar

Johanna Sumiala
Minttu Tikka

“Web First” to Death. The Media Logic of the School Shootings in the Era

Magnus Dahlstedt

”Det är ditt eget val”. Medborgarideal och föräldraskap(ande) i nanny-tv

Tomas A. Odén

Beska droppar för liberala tidningar. Folkomröstningen 1922 som vägskäl i den svenska landsortspressens utveckling

Rutger von Seth

Den sovjetiska och ryska offentliga sfären 1978-2003. Utvecklingen av sociala roller genom pressdiskursen

Recensioner

Thore Roksvold

John Chr. Jørgensen: Kommer De som ven eller som interviewer? Intervjuets historie i Danmark

Thore Roksvold

Jonita Siivonen: Personporträtt som tidningsgenre. En närläsningsstudie med fokus på innehållsliga teman, berättarkonventioner och kön

Thore Roksvold

Mats Ekström, Åsa Kroon & Mats Nylund (eds.): News from the Interview Society

Szilvia Gyimothy

Jacob Linaa Jensen & Anne Marit Waade: Medier og Turisme

Pågående forskningsprojekt

Ny litteratur

Konferenser våren 2011