Nordicom Information 4/2002

Editor: 
Published: 
4 Dec 2002
ISSN: 
0349-5949
Pages: 
167
75,00 kr

Content

Forskare och pågående forskning

Doktorsavhandlingar 2001

Forskningsanslag beviljade 2001

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap

Forsknings- och utbildningsinstitutioner inom medie- och kommunikationsområdet

Nya skrifter från Nordicom och ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige