Nordicom Information 4/1999

Editor: 
Published: 
12 Dec 1999
ISSN: 
0349-5949
Pages: 
124
75,00 kr

Content

Ulla Carlsson

Kjell Nowak in memoriam

Elisabeth Eide

Journalistene og ”de der nede” (Vesten og Resten)

Tore Slaatta

Om forskning på medier og makt i Norge og Norden

Mats Ekström
Göran Eriksson

Den medialiserade politikens paradoxer. Exempel från den svenska valrörelsen 1998

Kim Schrøder
Louise Phillips

Mediatised Politics: Political Discourses and the Media in Contemporary Danish Democracy. A Project Outline

Susanna Harmanen

”Här sträcker folk upp sig när kameran går”. Riksdagsledamöternas syn på televisionens betydelse i deras arbete

Lars Nord

Ibland behövs demokratiska forskningsperspektiv. En presentation av Demokratiinstitutet i Sundsvall

Sanna Valtonen

Finland Online. Some Reflections on Constructing National Identity in a Talk Show

Anders Fagerfjord
Anders Kluge

Nordic Interactive. Nordisk samarbeid i forskning om interaktive multimedier

Inger Lindstedt
Bo Reimer

Medier och Den tredje kulturen. Nya kontexter för Medie- och kommunikationsvetenskap

Konferenser, från forskarföreningarna m m

Litteraturnotiser