Nordicom Information 3/2007

Editor: 
Published: 
13 Aug 2007
ISSN: 
0349-5949
Pages: 
202
75,00 kr

Content

Forskare och pågående forskning

Doktorsavhandlingar

Forskningsanslag

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap

Forsknings- och utbildningsinstitutioner inom media- och kommunikaationsvetenskap