Nordicom Information 3/2006

Editor: 
Published: 
30 Jun 2006
ISSN: 
0349-5949
Pages: 
193
75,00 kr

Content

Forskare och pågående forskning

Doktorsavhandlingar 2005

Forskningsanslag beviljade 2005

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap 2006

Forsknings- och utbildningsinstitutioner inom medie- och kommunikationsområdet