Nordicom Information 3-4/2013

Editor: 
Published: 
19 Dec 2013
ISSN: 
0349-5949
Pages: 
192
75,00 kr

Content

Helge Rønning

Freedom of Expression is Not a Given Right

Mikkel Fugl Eskjær

Medialisering som mediespecifik moderniseringsproces

Peter M. Dahlgren

Politikers retoriska självförsvar under mediedrev. Hur statusläran kan ge ny kunskap om politiska intervjuer

Peter Dahlén

Remediering och tidig radio. Det svenska radioreportaget 1925-1930

Anna-Laura Markkanen
Markus Ojala

European Public Sphere and Small Nations. Is there a Critical Role for Academic Intellectuals?

Sonia Livingstone

EU Kids Online. Enhancing Knowledge Regarding European Children’s Use, Risk and Safety Online

Gratis adgang. Nordisk Ministerråd og Open Access

Medie- och informationskunnighet – nyckeln till demokrati och yttrandefrihet Konklusioner från nordiskt expertmöte

Nytt Nordicom-projekt. Nordic Gender & Media Forum 2014

Recensioner

Magnus Andersson

Stig Hjarvard: The Mediatization of Culture and Society

Peter Larsen

Risto Sarvas & David M. Frohlich: From Snapshots to Social Media. The Changing Picture of Domestic Photography

Karl Knapskog

Nete Nørgaard Kristensen & Unni From: Kulturjournalistik. Journalistik om kultur

Jens Cavallin

Robert W. McChesney: Digital Disconnect. How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy

Aktuellt

Ny rapport från ITU. Measuring the Information Society

Aktuella forskningsprojekt

Ny litteratur

Nordiska och internationella tidskrifter inom medie- och kulturområdet