Nordicom Information 3-4/1996

Editor: 
Published: 
22 Oct 1996
ISSN: 
0349-5949
Pages: 
96
75,00 kr

Content

Ulla Carlsson

Förord: NORDICOM får UNESCO-uppdrag

Jørgen Poulsen

Når journalistikken bliver irrationel. Om kogalskab og rituelle ofringer

Anne Jerslev

Amerikanske filmstjernefanblade i 30'erne og iscenesættelser af kvindeligheden i glamourens lys

Esko Salminen

Den finska pressens självcensur under det kalla kriget 1968-1991

Jan Foght Mikkelsen
Bo Steffensen

Hvad er receptionsteori?

Georg O. Ramstad

Utviklingen av det europeiske fjernsynsmarkedet siden begynnelsen på 80-tallet

Margareta Cronholm

Etermedierna i Sverige. Om radions och televisionens historia 1925-1990

Stig Arne Nohrstedt

Stig Hjarvard: Internationale TV-nyheter

Stewart M. Hoover

Alf Linderman: The Reception of Religious Television. Social Semeiology Applied to an Empirical Case Study

Erkki Teikari

Heikki Kuutti: Tutkiva journalismi - journalismin suuntaus ja suomalaisen journalismin tutkivuus (Undersökande journalistik - journalistikens trender och forskningens ställning i finsk journalistik)

Johanna Valenius

Marja Ylönen: Karin suomalainen. Pilapiirrokset suomalaisuuden legitimointina (Kari Suomalainens finne. Legitimering av finskhet genom karikatyr)

Pertti Suhonen

Esa Väliverronen: Ympäristöuhkan anatomia. Tiede, mediat ja metsän sairaskertomus. (Miljöhotets anatomi. Vetenskap, media och sjukrapport över skogen)

Knut Lundby

Ingmar Lindqvist: Delade meningar om kommunikation och verklighet

Översikter Konferenser, kurser m.m.

Litteraturnotiser