Nordicom Information 2/2001

Editor: 
Published: 
9 May 2001
ISSN: 
0349-5949
Pages: 
133
75,00 kr

Content

Veikko Pietilä

Reflections on Public Discussion in the Mass Media

Anker Brink Lund

The Genealogy of News. Researching Journalistic Food-Chains

Esa Väliverronen

Popularisers, Interpreters, Advocates, Managers and Critics. Framing Science and Scientists in the Media

Elinor Brunnberg

Media och socialt arbete. En explorativ studie av mediarapporteringen som påverkansfaktor inom socialtjänsten i Sverige och England

Asle Rolland

Konvergens som strategi

Peeter Vihalemm

Development of Media Research in Estonia

Sara Dahlfelt
Mats Heide
Charlotte Simonsson

Organisationskommunikation. Ett forskningsfält på framväxt

Robert G. Picard

Relations among Media Economics, Content, and Diversity

Mats Nylund

Moraliska utspel i medier. En presentation av ett forskningsprojekt

Daniel Persson Thunqvist

Mats Ekström & Larsåke Larsson (red.): Metoder i kommunikationsvetenskap

Aktuell mediestatistik

Doktorsavhandlingar 2000

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige och nya böcker från Nordicom