Nordicom Information 2/1996

Editor: 
Published: 
25 May 1996
ISSN: 
0349-5949
Pages: 
100
75,00 kr

Content

Tom Moring

Förändrar mediekonkurrensen nyhetsspridningsmönstret? Estonia-nyhetens spridning i Finland och andra nordiska länder

Inga-Britt Lindblad

HIV- och AIDS-information i Sverige. En text- och mottagarstudie

Asle Rolland

RadioRiksundersøkelsen i Norge. Portrett av et forskningsdesign

Bruno Ingemann

Fatamorgana. Konstruktion af det rette billede af tabere

Ulf Wallin

EU-rapportering i europeiska dagstidningar

Kim Christian Schrøder

Jostein Gripsrud: The Dynasty Years. Hollywood

Mats Ekström

Jan Ekecrantz och Tom Olsson: Det redigerade samhället. Om journalistikens, beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia.

Hillevi Ganetz

Vibeke Pedersen: Kvinden som ikon. Iscenesættelse af køn i klassisk film og postmoderne tv

Madeleine Kleberg

Leif Furhammar: Med TV i verkligheten. Sveriges Television och de dokumentära genrerna

Ove Solum

Lars Gustaf Andersson, Erik Hedling (red): Modern filmteori 1&2

Iiris Ruoho

Elina Sana (ed.): Naiset, miehet ja uutiset (Women, Men, and News)

Chris Paterson

Brent Dellinger: Finnish Views of CNN Television News: A Critical Cross-Cultural Analysis of the American Commercial Discourse Style

Lars-Åke Engblom

Per Ledin: Arbetarnes är denna tidning. Textförändringar i den tidiga socialdemokratiska pressen

Lars-Folke Landgren

Pekka Mervola: Kirja, kirjavampi, sanomalehti. Ulkoasukierre ja suomalaisten sanomalehtien ulkoasu 1771-1994. (Utseendespiralen och de finländska tidningarnas yttre 1771-1994)

Karl Erik Gustafsson

William Borden: Power Plays. A Comparison Between Swedish and American Press Policies

Kaj Wickbom

Örjan Roth-Lindberg: Skuggan av ett leende. Om filmisk ironi och den ironiska berättelsen

Konferenser, kurser m.m.

Från forskarföreningarna

Nya böcker, forskningsrapporter och artiklar