Nordicom Information 1/2001

Editor: 
Published: 
10 Feb 2001
ISSN: 
0349-5949
Pages: 
126
75,00 kr

Content

Kim Christian Schrøder

Beyond the Pioneer Days! – Where is Reception Research Going? Cross-Fertilization of Paradigms: A Synthesizing Approach to Qualitative Audience Research

Sigurd Allern

Kildene og mediemakten

Stig Hjarvard

Nærhedens nyheder

Janne Seppänen

Young People, Researchers and Benetton. Contest Interpretations of a Benetton Advertisement Picture

Mats Ekström

Frågor, svar och icke-svar i politiska intervjuer. En samtalsanalys

Sigrid Kaasik

Four Discourses on the Northern Dimension in Helsingin Sanomat

Peter Dahlgren

Jørgen Poulsen: Kultur og betydning. Kommunikation som kulturel og social praksis

Trine Syvertsen

Anna Edin: Den föreställda publiken. Programpolitik, publikbilder och tilltalsformer i svensk public service-television

Taisto Hujanen

Seija Ridell: Begriplighetens politik: reception av TV-nyheter ur ett kritiskt genreperspektiv.

Aktuell mediestatistik

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige