Nordicom Information 1/2000

Editor: 
Published: 
22 Feb 2000
ISSN: 
0349-5949
Pages: 
134
75,00 kr

Content

Kirsten Frandsen

Dansk tv-sport i konkurrence og forandring

Kalle Virtapohja

The Secrets of Sports Heroes. The Drama Created by Journalism is One Part of the Making of the Sports Heroes

Ulf Wallin

Sporten i spalterna 1895–1995

Peter Dahlén

Att skriva mediehistoria. Den svenska radiosporten ur ett periodiseringsperspektiv

Peter Dahlén

Mediesportens strukturer och betydelser. Ett forskningsfält under framväxt

Margareta Rönnberg

Varför är Disney så populär? Man föds inte till barn – man blir det

Charlotte Wien

Uden saks og klister – ingen journalister. En kildekritisk analyse af en baggrundsinformation med særligt henblik på afhængighed mellem kilderne

Helena Tapper

Information Society Strategy – Seeking New Solutions for Post-Modern Societies. The Case of Finland

Karin Becker
Erling Bjurström
Göran Bolin
Johan Fornäs
Hillevi Ganetz

Populära passager. Medierna i det moderna konsumtionsrummet

Henrik G. Bastiansen

Stig Hadenius: Kampen om monopolet. Sveriges radio och TV under 1900-talet

Knut Helland

Larsåke Larsson: Nyheter i samspel. Studier i kommunjournalistik

Konferenser m m

Aktuella böcker om barn/unga och medier

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige