Nordicom Information 1/1997

Editor: 
Published: 
19 Feb 1997
ISSN: 
0349-5949
Pages: 
77
75,00 kr

Content

Gunhild Agger

Rigets kvaliteter

Heikki Luostarinen

Citizen Kane och infokratin. Kritiker, motiv och metoder inom mediekritiken

Bo Reimer

Kulturella identiteter i förändring. Svenskar, massmedier och Europa inför 2000-talet

Merja Minkkinen

Journalister eller funktionärer? Fackföreningspressen och den journalistiska friheten i Finland

Birgitta Ney

Pennskaft, sob sisters och stunt. Reflektioner kring några uttryck och deras betydelser inför ett forskningsprojekt om kvinnliga dagspressjournalister i tidigt 1900-tal

Øystein Sande

Medieforskningen. Vitenskap, eller tjener for de ”gode verdier”?

Ole Prehn

Eli Skogerbø: Privatising the Public Interest. Conflicts and Compromises in Norwegian Media Politics 1980-1993

Pentti Raittila

Esko Salminen: Vaikeneva valtiomahti? Neuvostoliitto/Venäjä Suomen lehdistössä 1968-1991 (Den tigande statsmakten? Sovjetunionen/Ryssland den finska pressen under åren 1968-1991)

Karl Erik Gustafsson

Poulsen, Jørgen m fl: Dagbladsprojektet

Konferenser, kurser m.m.

Litteraturnotiser