Nordicom Information 1/1996

Editor: 
Published: 
10 Feb 1996
ISSN: 
0349-5949
Pages: 
88
75,00 kr

Content

Förord

Ib Bondebjerg

Billedmedierne i kulturen. Et historisk blik på nutiden

Kathrine Skretting

Mediehistorisk forskning: Reklamefilmtilskueren i teksten

Tarmo Malmberg

Critical Theory and Audiovisual Media

Gert Z Nordström

Tidningssidans dramaturgi

Birgitta Höijer

De realistiska våldsskildringarnas dilemman

Terje Rasmussen

Tele-grafi i post-kringkastingens tid

Papers i arbetsgrupperna

Program

Deltagarförteckning

Nya böcker och artiklar