Nordicom Information 1-2 2009

Editor: 
Published: 
23 Mar 2009
ISSN: 
0349-5949
Pages: 
180
75,00 kr

Content

Nordicom Information öppnar för publicering av referee-granskade artiklar

Stig Hjarvard

Samfundets medialisering. En teori om mediernes forandring af samfund og kultur

Elin Gardeström

Four Theories of the Press. Boken som vägrar bli presshistoria

Asle Rolland

Markedsdrevet journalistikk. Gjensyn med et teoriutkast

Louise Agnesdotter
Mats Nylund

Nyhetens ursprung. Idéer, kreativitet och redaktionsmöten på en dagstidning

Nete Nørgaard Kristensen

”Det er et spørgsmål om at gøre det nemt, men ikke at føre pennen”. Den danske kommunikationsbranches medierelationer

Erik Hedling

Om filmtolkningens mysterier. Ingmar Bergman och Vietnam-rörelsen

Forskningsprojekt

Monika Djerf-Pierre

Ledarskap i framgångsrika tidningsföretag. En analys av tidningsledare och tidningsledarskap i svensk landsortspress under 1900-talet

Aktuell litteratur