MedieSverige 2014

Statistik och analys

MedieSverige är en publikation som ger en bred och aktuell överblick av det svenska medielandskapet. Detta är Nordicoms tionde upplaga av den tryckta utgåvan. Boken innehåller artiklar i vilka olika forskargrupper och enskilda forskare vid svenska universitet och högskolor analyserar och diskuterar aktuella frågeställningar kring medier. Här ges också en exposé över fyra decenniers medieutveckling. Därefter följer en samlad statistisk översikt över svenska medier, indelad i tio kapitel (Medier i Sverige, Medieföretag & ägande, IKT – Informations- & kommunikationsteknologi, Dagstidningar, Tidskrifter, Böcker, Radio, Fonogram, Television och Film, bio & video). Nordicom-Sverige söker att i tabellsammanställningarna redovisa en så bred och tillförlitlig statistik som är möjlig i Sverige i dag. Målsättningen är att förmedla en lättillgänglig kunskap om mediesituationen i Sverige.

Content

Förord

Fyra decennier i Mediesverige

Lennart Weibull

Mediekonsumentens medvetna och omedvetna val. En nyckel till morgondagens mediekonsumtion

Ester Appelgren
Sara Leckner
Thomas Mejtoft

Massa, individualiserad, nätverkad. En historisk återblick på framtiden för radio och TV

Jakob Bjur
Göran Bolin

Nya spelregler för press, radio och tv. Svensk mediestruktur i den digitala tidsåldern

Jonas Ohlsson

Betalmodeller

Mart Ots

Tryckta tidningars transformation

Ingela Wadbring

Läsning, litteratur och böcker i en digital värld

Ann Steiner

Musikbranschens föregångsland?

Patrik Wikström

Deltagande och delaktighet i digitala miljöer

Annika Bergström
Malin Sveningsson

Mångfacetterad och oumbärlig. Om mobilens roll i vardagslivet

Oscar Westlund

EU-politiken. Digitala agendan och mediefrihet i fokus

Anna Celsing

Författarna

Statistik

Introduktion

Ulrika Facht
Publisher: 
Nordicom Sverige
Published: 
2014-02
Pages: 
303
ISBN: 
978-91-89471-79-4
ISSN: 
1104-4829
Language: 
Swedish
Type: 
Printed, PDF
Series: 
MedieSverige
350,00 kr